Vrijdag 12 juni vergadering algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening ‘Fryslân’

Home > Inwoners > Actueel > Nieuws > Vrijdag 12 juni vergadering algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening ‘Fryslân’

Vrijdag 12 juni vergadering algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening ‘Fryslân’

Op vrijdag 12 juni vergadert van het algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening ‘Fryslân’. Deze vergadering is openbaar en vindt digitaal plaats via Microsoft Teams.

Belangstellenden zijn welkom om deze vergadering bij te wonen, zij kunnen zich hiervoor melden bij de secretaris van de GR via geert.luinstra@leeuwarden.nl.

Op de voorlopige agenda staat:

  • Jaarstukken 2019
  • Wijziging begroting 2020.
  • Concept begroting 2021
  • Rol en positie cliëntenraad

De stukken met definitieve agenda liggen vanaf 5 juni 2020 ter inzage op het hoofdkantoor van Caparis NV, Ampèrelaan 2 te Drachten.

De GR SW ‘Fryslân’ is het samenwerkingsverband van acht gemeenten, waaronder onze gemeente, die samen de sociale werkvoorziening uitvoeren. Het algemeen bestuur van de GR vergadert een aantal malen per jaar. De vergaderingen vinden in het openbaar plaats, belangstellenden zijn welkom.