Vragenlijst: Schone energie Fryslân

Home > Inwoners > Actueel > Nieuws > Vragenlijst: Schone energie Fryslân

Vragenlijst: Schone energie Fryslân

We zijn in Nederland begonnen met het opwekken van duurzame energie op grote schaal. Onze lucht wordt schoner en we stoppen met boren naar olie en aardgas. Zo zorgen we voor een betere toekomst voor ons én onze kinderen.

Regionale Energie Strategie
Naast de gemeentelijke aanpak voor duurzaamheid en wonen zonder aardgas wordt ook regionaal samengewerkt om de doelstellingen van het klimaatakkoord in te vullen. Fryslân is een van de dertig energieregio’s die een Regionale Energiestrategie (RES) gaat opstellen. Hierin staat voor het jaar 2030 beschreven:

  • Hoeveel elektriciteit we gaan opwekken met wind- en zonne-energie op land
  • Hoe we huizen en gebouwen gaan verwarmen zonder aardgas.

Hoeveel is er nodig?
Binnenkort moeten alle energieregio’s aangeven hoeveel duurzame energie zij gaan opwekken in 2030. Bij elkaar opgeteld moet dit uitkomen op 35 TWh. Dat is evenveel elektriciteit als 10 miljoen huishoudens per jaar verbruiken.

Een duurzame toekomst…
… is van ons allemaal. Als gemeente willen wij pas extra ambities voor schone energie opstellen, nadat inwoners en organisaties daar met elkaar over hebben gesproken. Daarom vragen wij alle inwoners van om mee te denken over een duurzame toekomst. Vanwege het coronavirus kan dat voorlopig alleen op afstand.

In de online vragenlijst kunt u aangeven op welke manier u het liefst wordt betrokken bij de plannen voor duurzame energie.

De vragenlijst staat van 14 april t/m 3 mei online op www.kiesvoorjelte.nl.