Voucherregeling energiecoöperaties Fryslân

Home > Inwoners > Actueel > Nieuws > Voucherregeling energiecoöperaties Fryslân

Voucherregeling energiecoöperaties Fryslân

Dit item is verlopen op 31-08-2020.

In de aankomende jaren moeten miljoenen Nederlandse huishoudens en bedrijven aardgasvrij worden. Tytsjerksteradiel wil in 2040 energieneutraal zijn. En Achtkarspelen uiterlijk in 2050. Een enorme opgave! Dit kunnen we als gemeenten niet alleen. In de gemeenten zijn veel energiecoöperaties en -initiatieven actief die samen met inwoners werken aan onze duurzaamheidsambitie.

Speciaal voor energiecoöperaties in Fryslân die bezig zijn met het opwekken of besparen van energie in hun buurt, wijk of dorp heeft de provincie de subsidie Voucherregeling voor Energiecoöperaties Fryslân. Deze is nu verlengd tot 31 december 2020.

Voorwaarden

  • De subsidie bedraagt maximaal €2.500,-;
  • De positieve effecten van het te subsidiëren project moeten ten goede komen aan de directe omgeving, bijvoorbeeld het dorp, de stad of gemeente waar de coöperatie gevestigd is;
  • De onafhankelijke deskundige is ingeschreven in het handelsregister en kan op grond van zijn opleiding en ervaring het project uitvoeren;
  • De energie coöperatie heeft nog niet eerder subsidie gekregen binnen deze regeling;
  • Het project wordt binnen 6 maanden na toezegging van de subsidie afgerond.

Zo vraagt u het aan

De subsidie-aanvraag doet u online via de website van het SNN (samenwerkingsverband Noord-Nederland). Benieuwd hoe de aanvraag verloopt en welke stappen u moet nemen? Lees dan verder op deze pagina.