Vergadering Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening Fryslân

Home > Inwoners > Actueel > Nieuws > Vergadering Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening Fryslân

Vergadering Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening Fryslân

Dit item is verlopen op 15-12-2019.

Op 6 december 2019 is er een vergadering van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening ‘Fryslân’. De vergadering start om 14:00 uur en vindt plaats op het kantoor van Caparis NV aan de Ampèrelaan 2 in Drachten. Belangstellenden zijn welkom om deze vergadering bij te wonen, zij kunnen zich melden bij de receptie.

Op de voorlopige agenda staat:

  • Besluitvorming implementatie besluiten herstructurering GR
  • Ondertekening dienstverleningsovereenkomsten 8 gemeenten met Caparis NV.
  • Inschrijving GR bij werkgeversvereniging samenwerkende gemeentelijke organisaties
  • Vergaderschema 2020

De bijbehorende stukken zijn vanaf 2 december 2019 via onze website beschikbaar


De GR SW ‘Fryslân’ is het samenwerkingsverband van acht gemeenten die samen de sociale werkvoorziening uitvoeren. Het algemeen bestuur van de GR vergadert een aantal malen per jaar. De vergaderingen vinden in het openbaar plaats, belangstellenden zijn welkom.