Uitwerking maatregel voor grote huishoudens grondstoffenbeleidsplan per 1 januari 2021

Home > Inwoners > Actueel > Nieuws > Uitwerking maatregel voor grote huishoudens grondstoffenbeleidsplan per 1 januari 2021

Uitwerking maatregel voor grote huishoudens grondstoffenbeleidsplan per 1 januari 2021

Maatwerk voor grote huishoudens én huishoudens die op basis van medische argumentatie structureel niet uitkomen met de driewekelijkse inzameling van het huishoudelijk afval per 1 januari 2021

Op 19 september 2019 is het grondstoffenbeleidsplan vastgesteld. Met Frequentie Gestuurd Scheiden gaan we aan de slag met de Van Afval naar Grondstof (VANG) doelstellingen. ‘Frequentie Gestuurd scheiden’ gaat uit van het stimuleren van betere scheiding door aanpassing in de afvalkalender met een volume prikkel. We halen vanaf 1 januari 2021 het restafval 1 keer in de 3 weken op en de container met bioafval wordt in de periode van vanaf 1 maart tot 1 november wekelijks geleegd.

Wat houdt dit in?

  • Grote huishoudens (vanaf 6 personen of vanaf 5 personen met één of meer kinderen in de luiers) die gemotiveerd kunnen aantonen structureel niet uit te komen met de driewekelijkse inzameling van het huishoudelijk afval, kunnen per 1 januari 2021 tegen een gereduceerd tarief (€75,- per jaar) een extra sortibak aanvragen. Deze extra containers tegen gereduceerd tarief kunnen vanaf 1 september aanstaande worden aangevraagd via extra container aanvragen.  
  • Huishoudens die op basis van medische argumentatie gebruik maken van incontinentiemateriaal en/of stomazakjes niet uit komen, kunnen per 1 januari 2021 gratis een 2e of 3e extra sortibak aanvragen via extra container aanvragen.
  • Verder kan men, net als alle inwoners, op de milieustraat in Burgum zakken met huishoudelijk afval wat in de sortibak hoort tegen de geldende tarieven bij de milieustraat brengen.