Uitkomsten enquête energietransitie

Home > Inwoners > Actueel > Nieuws > Uitkomsten enquête energietransitie

Uitkomsten enquête energietransitie

Dit item is verlopen op 29-02-2020.

Inwoners uit Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel vinden de energietransitie belangrijk, maar het moet wel passen binnen de omgeving. Dat is een belangrijke conclusie uit de enquête over duurzaamheid en wonen zonder aardgas.

‘De uitkomsten zijn richtinggevend en geven een goede indruk hoe onze inwoners denken over deze belangrijke onderwerpen. We nemen ze mee in de afwegingen die we met z’n allen moeten maken in de energietransitie,’ aldus duurzaamheidswethouders Margreet Jonker en Andries Bouwman. Binnenkort reiken de wethouders gratis energiescans en duurzaamheidspakketten uit onder de respondenten.

460 ingevulde enquêtes

Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel zetten zich in voor een duurzame toekomst voor haar inwoners. Om te weten hoe inwoners denken over o.a. duurzaamheid, aardgas vrij wonen, windmolens en zonneparken hebben de gemeenten in december een enquête gehouden. 460 inwoners vulden deze in. Over het onderwerp warmtetransitie waren de meningen verdeeld. Veel respondenten zijn positief om de overstap te maken naar aardgasvrij of zijn al overgestapt. Wel vraagt een grote groep zich af of het haalbaar is om in 2040 van het aardgas af te zijn. De respondenten vinden biodiversiteit en circulariteit belangrijk. Meer groen vindt een kleine meerderheid niet nodig maar aanpassing van het maaibeleid is wel wenselijk, door bijvoorbeeld minder of later te maaien. Elektrisch rijden vinden de respondenten over het algemeen nog te duur. Een overgroot deel pakt liever de fiets dan de auto. 

Wat gebeurt er nu?

Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel stellen een duurzaamheidsagenda en warmtevisie op. De gemeenten laten hiermee zien hoe ze toewerken naar energie neutrale gemeenten en op welke wijze woningen en buurten van het aardgas afgaan. Inwoners zijn hier op verschillende manieren bij betrokken. Naast de enquête zijn meerdere informatieavonden georganiseerd en de gemeente is in gesprek met de inwonersorganisaties, zoals de dorpsbelangen en de energiecoöperaties en -initiatieven. En ook met netbeheerders en woningbouwcorporaties. De opbrengst van al deze gesprekken wordt meegenomen als input voor de duurzaamheidsagenda en warmtevisie.

Uitkomsten enquête

Wilt u alle uitkomsten van de enquête nalezen? De volledige rapportage vindt u hier.