Subsidieregeling COVID-19 maatregelen VTE sector

Home > Inwoners > Actueel > Nieuws > Subsidieregeling COVID-19 maatregelen VTE sector

Subsidieregeling COVID-19 maatregelen VTE sector

Ben jij ondernemer in de Friese toeristische sector en horeca en maak jij je klaar voor het anderhalvemeter toerisme? Investeer jij in de noodzakelijke aanpassingen om je bedrijf volgens de RIVM-richtlijnen in te richten? Voor de investering in materiaal en de inhuur van derden kun je 50% subsidie aanvragen.

Voor wie is deze subsidie?

Mkb-ondernemingen met als rechtsvorm een B.V., N.V., coöperatie, eenmanszaak, V.O.F. of maatschap gevestigd in de provincie Fryslân, welke vallen onder de SBI-codes benoemd in de verordening.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

  • Materiaalkosten benodigd voor de noodzakelijke aanpassingen vanwege Covid-19
  • Kosten voor de inhuur van derden voor de noodzakelijke aanpassingen vanwege Covid-19

Wat zijn de voorwaarden?

  • De kosten zijn gemaakt na 6 mei 2020
  • De hoogte van de subsidie moet minimaal €1.000,- bedragen
  • De activiteiten moeten financieel en praktisch uitvoerbaar zijn volgens de RIVM-richtlijnen op het moment van aanvragen
  • Per onderneming kan maximaal één aanvraag worden ingediend
  • De activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd is uiterlijk gerealiseerd binnen zes maanden na de datum van ontvangst van de aanvraag

Aanvragen

Het aanvragen van de subsidie kan t/m 31 december 2020 via de website van SNN.