Resultaten enquête afval scheiden

Home > Inwoners > Actueel > Nieuws > Resultaten enquête afval scheiden

Resultaten enquête afval scheiden

De resultaten van de informatieve enquête over afvalscheiding zijn bekend! Deze enquête is verspreid onder alle huishoudens in de gemeente en kon tussen 8 mei en 8 juni 2020 worden ingevuld. Ruim 1400 inwoners hebben hun reactie gegeven. De resultaten geven handvatten om op specifieke thema’s inwoners extra te informeren over het scheiden van hun huishoudelijk afval.

Enkele conclusies op een rij:

  1. Bijna alle mensen die de enquête hebben ingevuld scheiden huishoudelijk afval en vinden recycling en gezonde leefomgeving / duurzaamheid belangrijk.
  2. Scheidingswijzer op de afvalkalender wordt gewaardeerd. Naar aanleiding van de enquête gaat zeker 13% van de deelnemers deze alsnog downloaden. 
  3. Omrin-app is nog behoorlijk onbekend in de gemeente. Hier liggen kansen om inwoners hierover de informeren.
  4. De mensen die hebben gereageerd zijn behoorlijk geïnformeerd over de inzamelmogelijkheden in de gemeente. Hier liggen ook nog kansen. Bijvoorbeeld in het bekend maken van de uitbreiding van ondergrondse containers en hoe nascheiding van Plastic, Metaal en Drankenkartons (PMD) precies in zijn werk gaat. Een excursie naar Omrin wordt gewaardeerd.
  5. Men denkt en gaat behoorlijk mee in de opties voor het verminderen van restafval. Dit kan gebruikt worden voor bredere voorlichting.
  6. Ca. 23% denkt niet toe te kunnen met driewekelijkse inzameling restafval, met name door grote gezinnen met kleine kinderen. Ca 10% van de respondenten geeft aan na twee weken een volle sortibak te hebben. Voor deze doelgroep is er per 1 januari 2021 de mogelijkheid om, tegen een gereduceerd tarief, een extra sortibak aan te vragen.
  7. Over het inzetten van de afvalcoach leven verschillende beelden. Enkele invullers van de enquête geven aan behoefte te hebben aan persoonlijk contact, anderen meer aan algemene informatie.

Meer weten? bekijk hier alle resultaten: