Ontheffing aanvragen voor carbid schieten kan tot 1 december

Home > Inwoners > Actueel > Nieuws > Ontheffing aanvragen voor carbid schieten kan tot 1 december

Ontheffing aanvragen voor carbid schieten kan tot 1 december

Dit item is verlopen op 02-01-2020.

Het afschieten van carbid is een echte traditie op oudejaarsdag. Het is belangrijk dat dit veilig en zonder al te veel overlast gebeurt. Voordat u carbid afschiet, hebt u ontheffing nodig van de gemeente.

Een ontheffing voor het afschieten van carbid moet vóór 1 december a.s. worden aangevraagd. U kunt de ontheffing aanvragen via het aanvraagformulier via de volgende link: Ontheffing aanvragen. Aanvragen die na 1 december binnenkomen, worden niet meer in behandeling genomen.

Regels voor carbid schieten

Er mag alleen tussen 08.00 uur en 22.00 uur carbid worden geschoten. Het terrein waarop het afschieten plaatsvindt, moet op een afstand van tenminste 75 meter van woonbebouwing en op een afstand van tenminste 300 meter van onderkomens van dieren liggen. Ook moet u een schriftelijke toestemming hebben van de eigenaar van het terrein. De gemeente bekijkt samen met de politie of het terrein geschikt is. Als dit het geval is, krijgt u een ontheffing.

Eigen verantwoordelijkheid

De betrokken personen blijven zélf verantwoordelijk voor het afschieten van carbid. Ook zijn zij zelf aansprakelijk voor eventuele schade aan derden.