Ondernemers en college Tytsjerksteradiel ontbijten samen op de Dag van de Ondernemer

Home > Inwoners > Actueel > Nieuws > Ondernemers en college Tytsjerksteradiel ontbijten samen op de Dag van de Ondernemer

Ondernemers en college Tytsjerksteradiel ontbijten samen op de Dag van de Ondernemer

Dit item is verlopen op 29-12-2019.

Op de Dag van de ondernemer organiseerde het college van B&W in Tytsjerksteradiel een ontbijt met ondernemers die te maken hebben met de gevolgen van de stikstof- en PFAS-problematiek. Tien ondernemers uit het grondverzet, de bouw, hoveniers en de landbouw schoven aan om over deze actuele problematiek van gedachten te wisselen. Er was volop de gelegenheid om ervaringen met elkaar te delen, oplossingen van ondernemers te bespreken en wat de gemeente hierin kan betekenen.

Stikstof- en PFAS-problematiek

Sinds deze zomer hebben we te maken met zowel de stikstofproblematiek in relatie tot de natura 2000 gebieden en de vervuiling in de grond van PFAS in relatie tot de volksgezondheid. De gevolgen voor bedrijven en overheden zijn indringend. Dat laten de protesten op het Malieveld duidelijk zien. Helaas zijn echte oplossingen vanuit het kabinet nog niet in zicht.

Gevolgen voor ondernemers Tytsjerksteradiel

Tytsjerksteradiel vindt het belangrijk dat er aandacht is voor de ondernemers in de gemeente. “Er is veel besproken vanochtend”, zo vertelt burgemeester Jeroen Gebben. “Vooral de PFAS-problematiek wordt acuut gevoeld door de ondernemers. Zij voelen zich in de steek gelaten door de overheid. Ik begrijp het gevoel van onrust en onmacht bij de ondernemers. Het gaat om de toekomst van hun bedrijf en de daaraan verbonden werkgelegenheid. Deze boodschap nemen we ook mee naar onze contacten in Den Haag en de provincie. Er moet spoedig duidelijkheid komen.”

Vervolg

 De bodemkwaliteit en de bijbehorende PFAS-waarden in Friesland worden momenteel in beeld gebracht in bodemkwaliteitskaarten. Deze waarden zijn nodig om het verplaatsen van grond in bepaalde situaties weer mogelijk te maken. Verder zijn ondernemers en de gemeente in afwachting van de nieuwe PFAS-norm, die het Rijk moet vaststellen.

De Dag van de Ondernemer

De Dag van de Ondernemer, een landelijk initiatief waarop aandacht wordt gevraagd voor het belang van ondernemers voor Nederland. Ondernemers zorgen voor onze banen, een leefbare gemeente en sponsoren ons verenigingsleven. Ze ondernemen voor eigen rekening en risico en nemen hun verantwoordelijkheid. Op de Dag van de Ondernemer staan we stil bij hun inzet. Heel Nederland bedankt ze voor hun lef en doorzettingsvermogen en zet ze op vrijdag 15 november in het zonnetje. Daarom heeft MKB-Nederland elke derde vrijdag van november uitgeroepen tot ‘Dag van de Ondernemer’.