Nieuwe regeling Provincie Fryslân voor toerismesector

Home > Inwoners > Actueel > Nieuws > Nieuwe regeling Provincie Fryslân voor toerismesector

Nieuwe regeling Provincie Fryslân voor toerismesector

Ondernemers in de Friese recreatie- en toerismesector kunnen steun krijgen uit een nieuwe anderhalvemeter-regeling. De Provincie Fryslân geeft tot 1500 euro subsidie voor aanpassingen die bedrijven moeten realiseren voor de anderhalvemeter-economie. Er is in totaal 1 miljoen euro beschikbaar. Provinciale Staten moeten er op 24 juni nog wel een besluit over nemen.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om een aanvraag in te dienen. Zodra ondernemers aanvragen kunnen indienen, zal de provincie dat publiekelijk bekend maken. De anderhalvemeter-regeling is de belangrijkste maatregel uit het Corona Actieplan Gastvrij Fryslân.

Lees meer over de nieuw regeling op de website van de Provincie Fryslân