Middelbare scholieren Tytsjerksteradiel zetten de Wâlden in 3D op de kaart

Home > Inwoners > Actueel > Nieuws > Middelbare scholieren Tytsjerksteradiel zetten de Wâlden in 3D op de kaart

Middelbare scholieren Tytsjerksteradiel zetten de Wâlden in 3D op de kaart

Hoe ziet je woonwijk eruit over 10 jaar? Op welke plek plaatsen we een toekomstig windpark? Burgemeester Jeroen Gebben gaf vandaag in de raadszaal in Burgum het startsein voor het project “Data beleving”.  Dit innovatieve project richt zich op middelbare scholieren in de regio. Het doel is om scholieren enthousiast te maken voor een goede vervolgopleiding in Tech en data om deze kennis vervolgens in te kunnen zetten in de regio.

Aan het project nemen leerlingen deel van HAVOtop, Scholengemeenschap Liudger en Singelland. De leerlingen krijgen de opdracht om door middel van extended reality een gebied in de Wâlden virtueel in beeld te brengen. Jeroen Gebben:“Jullie zijn de baas over de toekomst van jullie gemeente. Speel met de data en laat ons beleven hoe dit er volgens jullie uit zou kunnen zien”.

Extended reality
Het project is gericht op leerlingen van het VMBO en HAVO. Deze groep leerlingen krijgt niet vaak de kans om met dergelijke projecten uitgedaagd te worden in Tech en Data. De meer praktische insteek van deze groep kan goed worden benut. Als onderwerp is er gekozen voor het ‘beleefbaar’ maken van data. Via diverse databronnen wordt een gedeelte van het gebied de Wouden virtueel in 3D gegenereerd. Door het toevoegen van toekomstige data kunnen keuzes van de leerlingen straks worden beleefd via extended reality (o.a. VR/AR). Extended reality is een verzamelnaam voor digitale programma’s die het mogelijk maken om de digitale en fysieke wereld samen te brengen. Hiermee is het mogelijk om bijvoorbeeld door een nog te bouwen woonwijk te wandelen, of door een park wat wordt aangelegd. Het geeft een levensechte ervaring.

Projectvorm
Tijdens een 6-tal bijeenkomsten binnen en buiten de regio, doen de leerlingen (12 personen) kennis op van een aantal subthema’s en gaan ze per thema aan de slag. Burgemeester Jeroen Gebben trapte vandaag de eerste bijeenkomst af in de raadszaal. Op basis van de input van de leerlingen wordt gedurende het project een prototype van het proefgebied gemaakt. In de laatste bijeenkomst presenteren de leerlingen zelf het door hen samengestelde prototype aan alle partijen (onderwijs, gemeenten en provincie), ouders en belangstellenden.  Dit zal ook in de raadszaal in Burgum zijn.

Samenwerking onderwijs, overheid en bedrijfsleven
Dit innovatieve project is een mooie samenwerking tussen gemeente Tytsjerksteradiel, de gemeente Achtkarspelen, provincie Fryslân, HAVOtop, Scholengemeenschap Liudger, Scholengemeenschap Singelland, BakerWare en Geodan Go. Het project wordt gefinancierd door de Stichting TCGS en dient als pilot. Het lesprogramma kan in de toekomst evt. worden ingezet in de gehele provincie en met aanpassingen ook daarbuiten. Ook het prototype van de Wouden kan desgewenst eenvoudig worden uitgebreid naar de regio of de gehele provincie. De ambitie is om structureel met deze doelgroep aan de slag te kunnen.