Koninklijke erepenning voor Christelijke Fanfare De Lofstem uit Sumar

Home > Inwoners > Actueel > Nieuws > Koninklijke erepenning voor Christelijke Fanfare De Lofstem uit Sumar

Koninklijke erepenning voor Christelijke Fanfare De Lofstem uit Sumar

Dit item is verlopen op 12-01-2020.

Christelijke Fanfare “De Lofstem” in Sumar bestaat dit jaar 100 jaar. Ter gelegenheid van dit bijzondere jubileum heeft Zijne Majesteit de Koning de Koninklijke erepenning toegekend aan deze muziekvereniging in gemeente Tytsjerksteradiel. De Erepenning werd zaterdag 23 november tijdens het jubileumconcert door burgemeester Jeroen Gebben uitgereikt aan Trynke van der Veer, voorzitter van De Lofstem. De erepenning symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor de bijzondere verdiensten van De Lofstem.

Cement van de dorpsgemeenschap

De vereniging biedt al 100 jaar aan kinderen en volwassenen uit het dorp de mogelijkheid voor het volgen van muzieklessen. Dit doen ze door het beschikbaar stellen van een blaasinstrument en de gelegenheid om in groepsverband te musiceren. “De Lofstem” heeft een belangrijke rol in de leefbaarheid in Sumar. Juist in deze tijd van individualisering zijn verenigingen als De Lofstem belangrijk om de sociale binding in de dorpen te behouden en te vergroten.

Midden in de samenleving

De vereniging staat midden in de dorpsgemeenschap van Sumar. Zij verlenen hun medewerking dan ook op dorpsfeesten, tijdens kerkdiensten en andere activiteiten in het dorp. Het orkest neemt in het sociale en muzikale leven in Sumar een bijzondere plaats in. Bij huwelijksjubilea wordt op verzoek een serenade gebracht en in de kerstnacht speelt men ’s nachts op verschillende plaatsen in en buiten het dorp. Om de vereniging bloeiend te houden, worden er veel activiteiten gepland op het gebied van concoursen, festivals en de jaarlijkse donateursconcerten.

Koninklijke erepenning

De Koninklijke erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen of instellingen dan wel aan sportverenigingen. De erepenning wordt slechts verleend ter gelegenheid van de viering van het 50-jarig bestaan of een volgend meervoud van 25 jaar van de vereniging of instelling.