In actie tegen financiële tekorten

Home > Inwoners > Actueel > Nieuws > In actie tegen financiële tekorten

In actie tegen financiële tekorten

Dit item is verlopen op 13-08-2020.

Bijna alle Nederlandse gemeenten kampen met forse financiële tekorten. Als het Rijk niet over de brug komt, dreigt afbraak van voorzieningen en forse verhoging van lokale lasten.

Landelijke actiedag #gemeenteninnood

Donderdag 2 juli is de landelijke actiedag van #gemeenteninnood, waarbij zowel digitaal als fysiek in Den Haag aandacht wordt gevraagd voor de nijpende financiële situatie van vele gemeenten. De VNG bundelt samen met gemeenten en provincies tastbare voorbeelden van de financiële problemen. Deze voorbeelden worden op donderdag 2 juli in Den Haag aangeboden in de vorm van een petitie.

De initiatiefgroep #gemeenteninnood deed een oproep aan colleges en gemeenteraden om mee te doen. Ook Achtkarspelen/Tytsjerksteradiel heeft duidelijk gemaakt dat het water aan de lippen staat door tekorten in het sociaal domein en door een te beperkte omvang van het gemeentefonds.

Op donderdag 2 juli is van 13.00 tot 15.30 uur een Algemeen Overleg tussen de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Dit is een belangrijk overleg waarbij de gemeentefinanciën op de agenda staan. De gebundelde voorbeelden worden dan aangeboden aan de leden van de vaste Kamercommissie. De vaste Kamercommissie voor BZK beslist in de procedurevergadering van 25 juni formeel of zij de petitie in ontvangst wil nemen.

Kom ook in actie

Maak jij je zorgen over de leefbaarheid in jouw dorp? Over de bibliotheken, sportvoorzieningen, of er voldoende zorg is voor ouderen en kinderen? Laat van je horen! Je kunt bijvoorbeeld via social laten weten wat de bezuinigingen voor jouw betekenen en overtuig zo de Tweede Kamerleden dat bezuinigingen moeten stoppen. Of stuur een e-mail en vraag anderen dat ook te doen. 

Lees meer op www.stoplokalebezuinigingen.nl