Gemeente komt ouders zonder recht kinderopvangtoeslag tegemoet in ouderbijdrage peuteropvang

Home > Inwoners > Actueel > Nieuws > Gemeente komt ouders zonder recht kinderopvangtoeslag tegemoet in ouderbijdrage peuteropvang

Gemeente komt ouders zonder recht kinderopvangtoeslag tegemoet in ouderbijdrage peuteropvang

Kinderopvangorganisaties uit Tytsjerksteradiel hebben de gemeente gevraagd of het mogelijk is dat de (inkomensafhankelijke) ouderbijdrage, over de periode dat de peuteropvang als gevolg van de coronacrisis gesloten is, kan worden terugbetaald aan ouders. In afwachting van de extra middelen van het Rijk financiert de gemeente de ouderbijdrage voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag voor de opvang van hun peuter(s).

Hiervoor stelt de gemeente tot 1 juni 2020 geld beschikbaar aan de kinderopvangorganisaties die peuteropvang aanbieden. De kinderopvang neemt contact op met de ouders die het betreft.

Het gaat hier om de groep ouders die geen recht heeft op kinderopvangtoeslag. De staatssecretaris van SZW heeft eerder bekend gemaakt dat er een tegemoetkoming komt voor de eigen bijdrage van ouders die wel recht hebben op kinderopvangtoeslag. Dit geldt nu ook voor ouders die daar geen recht op hebben of voor ouders van peuters met een sociaal-medische indicatie (SMI). Gemeenten krijgen hiervoor extra geld van het Rijk. In afwachting hiervan financiert de gemeente de ouderbijdrage voor deze ouders voor. De ouders die hiervoor in aanmerking komen krijgen via de opvangorganisatie bericht hoe de bijdrage wordt verrekend.