Drie kwaliteitsscenario’s voor nieuw rioleringsplan ‘Wettersoarch’

Home > Inwoners > Actueel > Nieuws > Drie kwaliteitsscenario’s voor nieuw rioleringsplan ‘Wettersoarch’

Drie kwaliteitsscenario’s voor nieuw rioleringsplan ‘Wettersoarch’

Dit item is verlopen op 27-12-2019.

Voor het opstellen van het nieuwe verbreed Gemeentelijke Rioleringsplan (vGRP) ‘Wettersoarch’ zijn drie kwaliteitsscenario’s opgesteld. In de beleidskeuzenotitie zijn de mogelijke scenario’s beschreven.

Mede op basis van de resultaten van de bewonersavond op 3 juli jl., de enquête over wateroverlast en een workshop met de raad zijn de kwaliteitsscenario’s opgesteld voor het nieuwe rioleringsplan.

Het college heeft op 29 oktober ingestemd met de beleidskeuzenotitie. Op 21 november wordt deze notitie opiniërend behandeld door de raad. Aan de raad wordt gevraagd of dit de scenario’s zijn die bij onze gemeente zouden kunnen passen en nader uitgewerkt kunnen worden.

De scenario’s worden vervolgens nader uitgewerkt en uiteindelijk kiest de raad een scenario dat de basis vormt voor de uitwerking van het beleidskader vGRP voor de periode van 2020-2025.

Documenten: