Actie “Geef Gas met Energie!” zeer voortvarend van start

Home > Inwoners > Actueel > Nieuws > Actie “Geef Gas met Energie!” zeer voortvarend van start

Actie “Geef Gas met Energie!” zeer voortvarend van start

Afgelopen week ontvingen ruim 17.000 woningeigenaren in Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen een brief van de gemeente over de actie Geef gas met Energie!. Meteen stroomden de aanvragen voor een gratis energiescan binnen. Van de 600 beschikbare scans zijn er tot nu toe 500 aangevraagd. Dit betekent dat het beschikbare budget van gratis energiescans bijna op is. Door het grote aantal aanvragen moeten aanvragers rekening houden met een wachttijd van twee maanden.

Te laat voor een gratis energiescan?
Het is duidelijk dat de energiescan zeer positief ontvangen is bij woningeigenaren. Daarom willen de gemeenten de komende weken kijken naar de mogelijkheden om dit waardevolle advies zo gunstig mogelijk te blijven aanbieden. Een energiescan kost zonder subsidie 150 euro (excl. BTW). Mogelijk dat een deel van deze kosten voor een aantal aanvragen, nadat de limiet voor gratis aanvragen is bereikt, alsnog gesubsidieerd kan worden door het overhevelen van beschikbaar rijksbudget. In dat geval zal er voor een nog onbekend aantal nieuwe aanvragen een bescheiden eigen bijdrage worden gevraagd en een substantieel deel van de kosten worden vergoed.

Nieuwe aanvragen
Zodra de limiet van 600 gratis scans is bereikt melden we dit op de website van het Energieloket https://energieloket.net Nieuwe aanvragers moeten er nu al rekening mee houden dat de energiescan niet meer gratis is. De gemeenten geven hierover zo snel mogelijk duidelijkheid en als aanvrager heeft u de mogelijkheid om de aanvraag daarna weer in te trekken.