‘Aardgasvrij Garyp’ officieel van start

Home > Inwoners > Nieuws en bekendmakingen > Nieuws > ‘Aardgasvrij Garyp’ officieel van start

‘Aardgasvrij Garyp’ officieel van start

RSS
Dit item is verlopen op 10-07-2019.

Met de opening van het informatieloket ‘Enerzjyhûs Garyp’ is het project Aardgasvrij Garyp vandaag officieel gestart. Met het symbolisch dichtdraaien van een gaskraan is het informatieloket geopend voor publiek. Wethouder Andries Bouwman: “In het aardgasvrije  Enerzjyhûs kunnen inwoners terecht voor informatie en advies om aardgasvrij te wonen. Het Enerzjyhûs is een belangrijk onderdeel van het project om het eerste aardgasvrije dorp in Nederland te worden.

Garyp is al geruime tijd bezig met het ontplooien van duurzame initiatieven. Dorpsbewoners hebben een energiecoöperatie (de EKG) opgericht en op de voormalige stortlocatie is een zonnepark met 27.000 zonnepanelen gerealiseerd. Vorig jaar heeft de gemeente in nauwe samenwerking met Enerzjy Koöperaasje Garyp (EKG), vereniging van Dorpsbelangen Garyp en de Ondernemersvereniging Garyp het project Aardgasvrij Garyp opgezet. De gemeente Tytsjerksteradiel krijgt hiervoor een bijdrage van € 5,5 miljoen uit het rijksprogramma. “Garyp wil een voorbeeld zijn voor andere dorpen in onze gemeente, Fryslân en ver daarbuiten”, aldus wethouder Bouwman. “We kunnen hiermee een versnelling maken in de energietransitie in nauwe samenwerking met de inwoners.” De gemeente Tytsjerksteradiel streeft ernaar in 2040 energieneutraal te zijn."

Naast het opzetten van het Enerzjyhûs is er afgelopen maanden hard gewerkt aan het project. Zo hebben 235 inwoners een energyscan van hun woning laten maken en komende tijd volgen er nog meer. Ook is er een groot aantal woningverbeterplannen opgesteld. Hierin wordt geadviseerd over de technische en bouwkundige maatregelen om de woning aardgasvrij te maken. De eerste subsidieaanvraag is reeds ingediend. Er zijn vier modelwoningen geselecteerd waar dorpsbewoners een kijkje kunnen nemen wat er mogelijk is om je huis aardgasvrij te maken. Deze week zijn de werkzaamheden in de eerste modelwoning gestart. Er is een subsidieregeling opgesteld om de woningbezitters in Garyp te ondersteunen om aardgasvrij te kunnen wonen.

Van links naar rechts Jos van Dalen (programmadirecteur Aardgasvrije Wijken Ministerie BIZA), Jacob Miedema (uitvoerend projectleider Aardgasvrij Garyp) en Andries Bouman (wethouder).

Contact opnemen

Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum (adres en route)

gemeente@t-diel.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!
06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Suggesties voor verbeteringen van deze website?