Nieuws

Nieuws

RSS
 • Maatregelen voor gezonde financiële toekomst Tytsjerksteradiel

  (14-06-2019)

  Het college van Tytsjerksteradiel heeft de kadernota 2020-2023 aan de raad aangeboden. De kadernota toont de financiële uitdagingen waar de gemeente komende jaren voor staat. In de loop van maart is duidelijk geworden dat zonder verder ingrijpen het evenwicht tussen uitgaven en inkomsten in de meerjarenbegroting niet wordt bereikt. De kadernota bevat daarom een voorstel voor maatregelen om toe te werken naar een structureel sluitende begroting. Gemeenten staan onder financiële hoogspanning vanwege tekorten op het sociaal domein. Dit geldt ook voor Tytsjerksteradiel.

  Lees verder
 • Brug Aldstjerk weer open voor wegverkeer, stremming vaarverkeer nog van kracht

  (11-06-2019)

  Update 11/6 21.45 uur: De brug in de Van Sminiaweg in Aldstjerk is weer open voor wegverkeer. De stremming voor het vaarverkeer blijft tot nader bericht van kracht. De oude brug in het dorp werd vanmorgen aangereden door een vrachtwagen. De aanrijding heeft de bovenbouw van de brug zo beschadigd dat er gevaar dreigde voor instorting. De gehele bovenbouw is daarom vandaag verwijderd voor reparatie.

  Lees verder
 • Tunnel Sigerswâld afgesloten in verband met onderhoud

  (06-06-2019)

  Door onderhoudswerkzaamheden aan het asfalt bij de tunnel in Sigerswâld is de tunnel momenteel afgesloten voor autoverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen wel gebruik maken van de tunnel.

  Lees verder
 • Ruim 2,7 miljoen euro voor natuur en recreatie in Alde Feanen

  (05-06-2019)

  Er is ruim 2,7 miljoen euro beschikbaar voor de herinrichting van de Alde Feanen. Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, gemeente Smallingerland, gemeente Tytsjerksteradiel en It Fryske Gea dragen hieraan bij.

  Lees verder
 • Tytsjerksteradiel werkt aan betere scheiding en inzameling afval

  (29-05-2019)

  De gemeente Tytsjerksteradiel werkt aan betere scheiding en inzameling van het huishoudelijk afval. Hiervoor heeft het college een grondstoffenbeleidsplan vastgesteld.

  Lees verder
 • Definitieve uitslag Europese verkiezingen 2019

  (26-05-2019)

  Op donderdag 23 mei hebben de inwoners van de gemeente Tytsjerksteradiel hun stem uitgebracht tijdens de Europese verkiezingen. 

  Lees verder
 • Identiteitsbewijs (uit)lenen is strafbaar

  (22-05-2019)

  De gemeente wil jongeren die gebruik maken van een vals ID-bewijs of hun ID-bewijs uitlenen, erop wijzen dat dit grote gevolgen kan hebben.

  Lees verder
 • Basisschoolleerlingen Tytsjerksteradiel maken kennis met techniek

  (17-05-2019)

  Technetkring Tytsjerksteradiel organiseert op vrijdag 24 mei en zaterdag 25 mei wederom een groot techniekevenement voor basisschoolleerlingen uit de gemeente. Dit evenement ‘Technics4U’ vindt plaats in Energie Centrale van Engie bij Noardburgum en speelt in op de toenemende vraag aan technisch geschoold personeel.

  Lees verder
 • Verkeershinder bij Aldtsjerk

  (13-05-2019)

  Vanaf maandag 27 mei tot en met vrijdag 28 juni werkt de provincie Fryslân aan de Marwei (de N361) ter hoogte van Aldtsjerk. Het gaat om het gedeelte tussen de kruising bij Staniastate en de ovonde Rhaladyk. Tijdens de werkzaamheden is de weg afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de Centrale As.

  Lees verder
 • ‘Aardgasvrij Garyp’ officieel van start

  (10-05-2019)

  Met de opening van het informatieloket ‘Enerzjyhûs Garyp’ is het project Aardgasvrij Garyp vandaag officieel gestart. Met het symbolisch dichtdraaien van een gaskraan is het informatieloket geopend voor publiek. Wethouder Andries Bouwman: “In het aardgasvrije  Enerzjyhûs kunnen inwoners terecht voor informatie en advies om aardgasvrij te wonen. Het Enerzjyhûs is een belangrijk onderdeel van het project om het eerste aardgasvrije dorp in Nederland te worden.

  Lees verder
 • Nalevingsonderzoeken horeca in gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen

  (08-05-2019)

  Gemeenten zijn sinds 2013 verantwoordelijk voor controles op de Drank- en Horecawet. Vorig jaar zijn beide gemeenten gestart met het uitvoeren van nalevingsonderzoeken in de horeca.  Het betreft hier de commerciële en para-commerciële horeca. Na uitgevoerde controles worden nu de eerste bestuurlijke boetes uitgedeeld in beide gemeenten. ‘Alcohol verstoort de ontwikkeling van het brein, de lichamelijke groei en kan meer gevolgen hebben zoals slechte leer- en werkprestaties en ongelukken’, aldus burgemeester Jeroen Gebben van Tytsjerksteradiel en Oebele Brouwer van Achtkarspelen. ‘Wij vinden de gezondheid van onze jongeren belangrijk en daarom treden wij streng op tegen het verstrekken van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar.’

  Lees verder
 • Asfaltwerkzaamheden in Tytsjerksteradiel

  (02-05-2019)

  Vanaf halverwege mei tot eind juni werkt gemeente Tytsjerksteradiel op verschillende plekken aan de weg. Een aantal wegen zijn toe aan onderhoud en krijgen daarom een nieuwe laag asfalt. Tijdens de werkzaamheden is de weg afgesloten en moet het verkeer rekening houden met hinder.

  Lees verder
 • Concept woonvisie Tytsjerksteradiel 2019-2024

  (17-04-2019)

  De concept woonvisie omvat actueel woonbeleid, waarin de ambities en richtingen voor de toekomst op het gebied van wonen zijn vastgelegd. De onderwerpen die in de woonvisie zijn opgenomen zijn: aanpak bestaande woningvoorraad, zorgvuldige inzet van de nieuwbouw, beschikbaarheid en betaalbaarheid van de sociale huur, wonen en zorg en kwaliteit van de woonomgeving. De concept Woonvisie 2019 – 2024 sluit aan bij de ambities van de huidige coalitie en zet in op kwaliteit van de woningvoorraad en bouwen naar behoefte.

  Lees verder
 • Gedeputeerde Kielstra op bezoek in de Noardlike Fryske Wâlden

  (06-02-2019)

  Maandag 4 februari bezocht gedeputeerde Kielstra de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Wethouder Hoekstra van Tytsjerksteradiel en wethouder Jonker van Achtkarspelen ontvingen de gedeputeerde bij de klompenmakerij/ klompenmuseum in Noardburgum. Met het bezoek willen beide gemeenten de Noardlike Fryske Wâlden onder de aandacht brengen. “In Friesland hebben we de wadden, de meren en Leeuwarden als culturele hoofdstad 2018 maar we hebben ook de Wâlden. Deze regio heeft alles: cultuur, karakter en streekproducten en dat verdient de aandacht,” aldus wethouder Hoekstra. Naast de gedeputeerde waren er ook gasten van Merk Fryslân en de Toerisme Alliantie Friesland aanwezig om mee te praten over de ontwikkeling van de Noardlike Fryske Wâlden.

  Lees verder
 • Inloopspreekuur wijkagent in Hurdegaryp

  (04-02-2019)

  Wijkagent Henriette Talstra zit vanaf vrijdag 15 februari om de week tussen 10.00 en 11.30 uur klaar voor inwoners uit Hurdegaryp. Het nieuwe inloopspreekuur vindt plaats in it Maskelyn in Hurdegaryp.

  Lees verder
 • Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel bieden extra ondersteuning aan werkzoekenden

  (23-04-2018)

  De gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen zijn gestart met het bieden van extra ondersteuning aan inwoners die werk zoeken en een uitkering ontvangen anders dan een bijstandsuitkering. Het gaat om vrijwillige en vrijblijvende ondersteuning gericht op het vinden van een baan. Er zijn momenteel kansen op de arbeidsmarkt, deze blijven onbenut omdat werkzoekenden meestal alleen binnen hun eigen werkgebied zoeken. Door extra ondersteuning richting het vinden van werk kunnen de mogelijkheden die het UWV biedt gecombineerd worden met de mogelijkheden die de gemeenten hebben.

  Lees verder
Archief

Contact opnemen

Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum (adres en route)

gemeente@t-diel.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!
06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Suggesties voor verbeteringen van deze website?