Nieuws

Nieuws

RSS
 • Friese overheden ondertekenen ambitiedocument Circulaire Economie

  (20-03-2019)

  Fryslân is ambitieus op weg naar een circulaire provincie. Dit betekent: niet langer praten, maar vooral dóen!

  Lees verder
 • Voorlopige uitslag verkiezingen

  (20-03-2019)

  Op woensdag 20 maart 2019 hebben de inwoners van de gemeente Tytsjerksteradiel hun stem uitgebracht tijdens de Provinciale Staten verkiezingen en de verkiezing van het Wetterskip Fryslân.

  Lees verder
 • Vogelbroedgebied bij Wetter en Willepark afgesloten

  (18-03-2019)

  De twee (voet)bruggen op het schiereiland in het Wetter en Willepark in Burgum zijn afgesloten tot 15 juni. Dit is op verzoek van de vogelwacht Burgum gedaan omdat vogels in dit gebied broeden. Het betonpad op het schiereiland blijft wel toegankelijk.
  Het schiereiland ligt ten westen van het aquaduct tussen de Wide Ie en het Prinses Margrietkanaal.

 • Dag van de 1000 voorbeelden in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

  (15-03-2019)

  Op donderdag 14 maart, de Dag van de 1000 Voorbeelden, bezocht Regionaal WERKbedrijf Fryslân Werkt! 200 ondernemers in de provincie die kansen bieden aan mensen met een arbeidsbeperking. In Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel werden maar liefst 38 bedrijven bezocht.

  Lees verder
 • Maitiidsmoeting

  (14-03-2019)

  Gemeente Tytsjerksteradiel nodigt alle inwoners, (sport)verenigingen, bedrijven en organisaties van harte uit voor de Maitiidsmoeting op donderdag 21 maart.

  Lees verder
 • Tytsjerksteradiel opnieuw MKB-Vriendelijkste gemeente provincie Fryslân

  (13-03-2019)

  Tytsjerksteradiel is volgens ondernemers de MKB-Vriendelijkste gemeente van Fryslân. Burgemeester Jeroen Gebben ontving de prijs vandaag uit handen van Trudie Timmerman, voorzitter MKB Friesland.

  Lees verder
 • Stationskwartier Hurdegaryp wordt groen en eigentijds plein

  (07-03-2019)

  Het Stationskwartier Hurdegaryp krijgt een groene en eigentijdse uitstraling geïnspireerd op het gedachtegoed van tuin- en landschapsarchitect Vlaskamp. Het college van Tytsjerksteradiel heeft het definitieve ontwerp voor het deelproject KIK Stationskwartier Hurdegaryp vastgesteld. “Troch it plein yn te rjochtsjen fanút de dielde romte gedachte wurdt it stasjon better sichtber en it gebiet de ‘húskeamer’ foar it iepenbier ferfier yn Hurdegaryp,”aldus wethouder Tytsy Willemsma. Het ontwerp voor het Stationskwartier kwam tot stand in nauwe betrokkenheid met omwonenden en is een gezamenlijk project van provincie Fryslân en de gemeente.

  Lees verder
 • Geen treinen tussen Leeuwarden en Buitenpost

  (18-02-2019)

  Van woensdag 20 februari tot en met zondag 24 februari rijden er geen treinen tussen Leeuwarden en Buitenpost. Aannemer Heijmans schuift dan de onderdoorgangen (tunnels) bij Feanwâlden en Hurdegaryp op zijn plaats. Het inschuiven van de onderdoorgangen levert spectaculaire beelden op. Publiek is welkom om te komen kijken.

  Lees verder
 • Illegaal afgemeerde boten in voormalig jachthaventje aan de Westerdijk Ryptsjerk

  (11-02-2019)

  In het voormalig jachthaventje aan de Westerdijk bij Ryptsjerk liggen al maanden twee boten in strijd met artikel 5:27 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Op grond van artikel 5:27 van de APV is het niet toegestaan om ligplaats in te nemen op deze plek.

  Lees verder
 • Werkzaamheden aanleg nieuwe rotonde afrit N31 bij Garyp van start

  (10-02-2019)

  Maandag 11 februari start de provincie Fryslân met de aanpak van het kruispunt bij afrit N31 Wâldwei bij Garyp. Fietsers en automobilisten moeten rekening houden met verkeershinder.

  Lees verder
 • Zes verenigingen in Tytsjerksteradiel hangen de vlag uit

  (08-02-2019)

  De vlag kan uit bij Swimclub Wetterwille in Burgum, dorpsbelang Sumar, Stichting de Fryske Mole in Aldtsjerk, dorpsbelang Gytsjerk, Stichting Watersportwereld in Burgum en de voetbalvereniging in Jistrum. Zij krijgen van gemeente Tytsjerksteradiel een ‘LF2018-vlaggenmast.’ Burgemeester Jeroen Gebben ontving de zes winnaars vrijdag 8 februari op het gemeentehuis.

  Lees verder
 • HEMA in Burgum ontvangt ‘Meiinoar Meidwaan’ Vignet

  (07-02-2019)

  Een bijzondere dag vandaag voor de HEMA in Burgum. Wethouder Gelbrig Hoekstra-Mozes overhandigde het bedrijf het 'Meiinoar Meidwaan Vignet'. “De HEMA onderkent de talenten van haar medewerkers, doordat zij elke medewerker als individu ziet. Het bedrijf is bovendien altijd bereid om werkervaringsplekken beschikbaar te stellen voor mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt”.

  Lees verder
 • Kom in de voorjaarsvakantie naar de sportinstuiven

  (07-02-2019)

  In de voorjaarsvakantie kunnen basisschoolkinderen weer meedoen aan sportinstuiven. In sporthal ‘De Hege Fiif’ in Hurdegaryp en sporthal ‘de Fugelkamp’ in Harkema kunnen de kinderen van groep 1 tot en met 8 (groep 1 en 2 onder begeleiding van ouders) kosteloos meedoen aan verschillende sporten en spelletjes.

  Lees verder
 • Aanpak Jongeren op Gezond Gewicht slaat aan in gemeente Tytsjerksteradiel

  (07-02-2019)

  Kinderen in de gemeente Tytsjerksteradiel zijn de afgelopen drie jaar meer groente gaan eten en meer water gaan drinken. Dat blijkt uit de tussenstand van de aanpak Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). Met de JOGG-aanpak wil gemeente Tytsjerksteradiel kinderen en ouders stimuleren gezonder te eten en meer te bewegen. Ook de komende jaren zet de gemeente zich in voor een gezondere toekomst voor jongeren.

  Lees verder
 • Gedeputeerde Kielstra op bezoek in de Noarlike Fryske Wâlden

  (06-02-2019)

  Maandag 4 februari bezocht gedeputeerde Kielstra de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Wethouder Hoekstra van Tytsjerksteradiel en wethouder Jonker van Achtkarspelen ontvingen de gedeputeerde bij de klompenmakerij/ klompenmuseum in Noardburgum. Met het bezoek willen beide gemeenten de Noardlike Fryske Wâlden onder de aandacht brengen. “In Friesland hebben we de wadden, de meren en Leeuwarden als culturele hoofdstad 2018 maar we hebben ook de Wâlden. Deze regio heeft alles: cultuur, karakter en streekprodukten en dat verdient de aandacht,” aldus wethouder Hoekstra. Naast de gedeputeerde waren er ook gasten van Merk Fryslân en de Toerisme Alliantie Friesland aanwezig om mee te praten over de ontwikkeling van de Noardlike Fryske Wâlden.

  Lees verder
 • Inloopspreekuur wijkagent in Hurdegaryp

  (04-02-2019)

  Wijkagent Henriette Talstra zit vanaf vrijdag 15 februari om de week tussen 10.00 en 11.30 uur klaar voor inwoners uit Hurdegaryp. Het nieuwe inloopspreekuur vindt plaats in it Maskelyn in Hurdegaryp.

  Lees verder
 • Tytsjerksteradiel zet in op ontmoetingspunten in 2019

  (10-01-2019)

  Gemeente Tytsjerksteradiel wil zich maximaal inzetten voor preventie in het sociaal domein. Ontmoeting, meedoen en het gevoel ergens bij te horen, dragen eraan bij dat mensen zo lang en zo goed mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Vanuit deze ambitie krijgt het inloopcentrum voor dementie, het Odensehuis Burgum, als pilot een vervolg in 2019 en wordt er door KEaRN Welzijn en AanZet een sociaal ontmoetingspunt voor inwoners opgericht.

  Lees verder
 • Tút-en-derút bij basisschool Dûbel-Ien

  (07-01-2019)

  Een feestelijke start van het nieuwe jaar op basisschool Dûbel-Ien in Sûwald. Samen met Silke Kirchner uit groep 8 onthulde wethouder Rommert Dijk er vandaag het nieuwe tút-en-derút bord. Het bord staat op de plaats waar ouders even een moment mogen stilstaan met hun auto om daar de kinderen uit te laten stappen. Na een ‘tút’ rijden ze verder zodat er plaats is voor de volgende auto. 

  Lees verder
 • Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel bieden extra ondersteuning aan werkzoekenden

  (23-04-2018)

  De gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen zijn gestart met het bieden van extra ondersteuning aan inwoners die werk zoeken en een uitkering ontvangen anders dan een bijstandsuitkering. Het gaat om vrijwillige en vrijblijvende ondersteuning gericht op het vinden van een baan. Er zijn momenteel kansen op de arbeidsmarkt, deze blijven onbenut omdat werkzoekenden meestal alleen binnen hun eigen werkgebied zoeken. Door extra ondersteuning richting het vinden van werk kunnen de mogelijkheden die het UWV biedt gecombineerd worden met de mogelijkheden die de gemeenten hebben.

  Lees verder
 • Weinig te besteden? Vraag het Kindpakket aan!

  (06-06-2017)

  Het kan voorkomen dat je als ouder(s) te weinig geld hebt om je kind (of kinderen) mee te laten doen aan bijvoorbeeld schoolreisje, sport, muziekles of om een verjaardag te vieren.

  Lees verder
Archief

Contact opnemen

Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum (adres en route)

gemeente@t-diel.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!
06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Suggesties voor verbeteringen van deze website?