Inkoop Sociaal Domein - overzicht

Home > Inwoners > Inkoop Sociaal Domein - overzicht

Inkoop Sociaal Domein - overzicht

De inkoop van producten in het Sociaal Domein gaat in hoofdzaak om de Jeugdwet, Participatiewet en de Wmo. In een aantal gevallen hanteert de gemeente een zogenaamde Openhouse procedure. Nieuwe aanbieders van zorg kunnen op ieder moment in aanmerking komen voor een overeenkomst tot levering van zorg indien zij aan de gestelde voorwaarden en tarieven kunnen voldoen. Bij sommige producten heeft de gemeente meerjarige overeenkomsten gesloten met 1 of meer leveranciers en kunnen gedurende de contracttermijn geen nieuwe aanbieders toegelaten worden.

De inkoop van Jeugdzorg hebben de Friese gemeenten grotendeels ondergebracht bij Sociaal Domein Friesland. Het vervoer in de gemeente Tytsjerksteradiel is ondergebracht bij mobiliteitsbureau Jobinder. Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende zorgcontracten binnen het Sociaal Domein:

Wmo

Wmo

Het betreft hier een Openhouse procedure. Nieuwe aanbieders kunnen in aanmerking komen voor een overeenkomst tot levering van hulp bij het huishouden, individuele begeleiding, kortdurend verblijf of dagbesteding. Voor meer informatie, ga naar de Toelatingsprocedure overeenkomsten maatwerkvoorzieningen Wmo 2018 en verder.

Vervoer

Bij vervoer gaat het om Wmo-vervoer, leerlingenvervoer en gymnastiekvervoer. De inkoop van dit vervoer is ondergebracht bij het mobiliteitsbureau Jobinder. Samen met de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel en Noardeast-Fryslân is met een aantal vervoerders een overeenkomst gesloten die loopt tot 31-12-2022. De overeenkomst kan daarna nog met 4 x 1 jaar verlengd worden.

Hulpmiddelen

Bij hulpmiddelen gaat het om voorzieningen zoals bijvoorbeeld rolstoelen, aangepaste fietsen en scootmobielen. De gemeente heeft voor de levering van hulpmiddelen een overeenkomst gesloten met 1 leverancier. Deze overeenkomst loopt tot 1 juni 2021 en kan daarna nog 2 x met 2 jaar verlengd worden.

Jeugd

Jeugd

Als het gaat om Jeugdzorg dan kunnen in beperkte mate nieuwe aanbieders in aanmerking komen voor een overeenkomst levering Jeugdzorg. De gemeenten in Fryslân hebben de inkoop van Jeugdzorg opgedragen aan Sociaal Domein Fryslân. Meer informatie over de inkoop van Jeugdzorg kunt u vinden op sdfryslan.nl

Participatie

Participatie

Re-integratie

Bij Re-integratietrajecten is eveneens een Openhouse procedure van toepassing. Nieuwe aanbieders kunnen in aanmerking komen voor een overeenkomst indien aan alle voorwaarden kan worden voldaan. Voor meer informatie gaat u naar de pagina Openhouse toelatingsprocedure overeenkomsten Re-integratie.

Beschut werken

Voor het bieden van beschutte werkplekken heeft de gemeente overeenkomsten gesloten met meerdere aanbieders. Belangstellende nieuwe aanbieders kunnen zich melden bij de gemeente via mailadres inkoopsd@t-diel.nl.