Garyp

Garyp

Beschikbare kavels

Skeanpaad en Sânhichte

kavelnummer

oppervlakte

in m2*

koopsom

in €**

beschikbaarheid*** situatietekening

bestemming

kavel

1 555/68 97.374,75 in optie Skeanpaed wonen-vrijstaand
2 484/45 - verkocht Skeanpaed wonen-vrijstaand
3 440/42 77.198,00 in optie Skeanpaed wonen-vrijstaand
4 462/43 81.057,90 in optie Skeanpaed wonen-vrijstaand

* oppervlakte is indicatief en kan na definitieve inmeting licht afwijken
** koopsom is inclusief 21% btw, maar exclusief k.k.
*** voor kavels die in optie zijn, is plaatsing op de reservelijst mogelijk

  • Op de kavels is het bestemmingsplan Skeanpaad en Sânhichte van toepassing.
  • Op deze kavels kunt u een vrijstaande woning bouwen. De bestemming is wonen: Wd3 en T(uin) met aanvullende welstandseisen.
  • De genoemde oppervlaktes zijn bij benadering. Na kadastrale inmeting is de exacte oppervlakte bekend. Verrekening van deze afwijking (meer/minder) wordt gedaan tegen € 145,- / m2 exclusief 21% btw. Bij de kavels 1 t/m 4 wordt de halve sloot om niet meegeleverd (oppervlakte nat).
  • De kavels voeren het hemelwater rechtstreeks op de sloot af.
  • De oppervlakte nat (halve sloot) wordt 'om niet' geleverd. Wel wordt er een instandhoudings- en onderhoudsplicht opgenomen ten aanzien van de sloot.
  • De bouwkavels worden verkocht onder de ‘Algemene voorwaarden verkoop onroerende zaken gemeente Tytsjerksteradiel 2015’.

Vooraf graag zekerheid?

Om er zeker van te zijn dat u voor uw plannen een omgevingsvergunning krijgt, kunt u voordat u veel kosten maakt voor een gedetailleerd bouwplan, een vooroverleg aanvragen. Uw plan wordt dan getoetst aan de regels uit het bestemmingsplan en de welstandseisen.
Dit vooroverleg kunt u aanvragen via www.omgevingsloket.nl of via de balie Bouwen en Wenjen. Een (bouwkundige) schets van de door u gewenste woning wordt dan kosteloos getoetst op de haalbaarheid!

Meer informatie of een optie nemen

Wilt u meer weten? De medewerkers van de balie Bouwen en Wenjen kunnen u meer vertellen. Mail hen via baliebw@t-diel.nl of bel met 14 0511.


Twee-onder-één-kap-woningen

Op de kavels 8 en 9 worden twee twee-onder-één-kap woningen gerealiseerd door Bouwbedrijf de Haan. Verkoop van deze woningen gaat via Bouwbedrijf de Haan in Garyp.


Contact opnemen

Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum (adres en route)

gemeente@t-diel.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!
06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Suggesties voor verbeteringen van deze website?