Enquête afvalinzameling

Home > Inwoners > Enquête afvalinzameling

Enquête afvalinzameling

De landelijke overheid heeft in het programma ‘van afval naar grondstof’ (VANG) doelstellingen op het gebied van afvalinzameling vastgelegd. Eén van deze doelstellingen is dat gemeenten in 2025 zitten op 90% afvalscheiding en de hoeveelheid restafval hebben terug gebracht naar 30 kilo per inwoner.

De gemeenteraad heeft zich positief uitgesproken over de VANG-doelstellingen. In de gemeente Tytsjerksteradiel zitten we op 72% afvalscheiding en wordt momenteel op jaarbasis ongeveer 130-150 kilo restafval ingezameld.

Om de doelstellingen te kunnen behalen hebben we meer inzicht nodig over de huidige afvalinzameling. Wat doen we goed en wat kan beter. Om hier meer inzicht in te krijgen hebben we in juni/juli 2017 een enquête over afvalinzameling bij onze inwoners uitgezet.

Enquête

De enquête is inmiddels gesloten, u kunt niet meer reageren. We hebben ruim 600 reacties ontvangen, onze dank daarvoor. De aankomende weken gaan we bezig met het verwerken en analyseren van de resultaten van de enquête.

Van alle ontvangen enquêtes hebben 306 deelnemers hun contactgegevens achtergelaten om deel te nemen aan de verloting van 5 cadeaubonnen van €25. De 5 winnaars zijn inmiddels bekend en zij krijgen binnenkort bericht van ons.

Klankbordgroep

130 inwoners hebben aangegeven dat ze vanuit de klankbordgroep met ons mee willen denken en praten over de afvalinzameling en het behalen van de VANG-doelstellingen. We zijn heel blij dat zo’n grote groep mensen zich betrokken voelt bij het onderwerp en met ons mee willen denken.

In verband met de vakantieperiode zullen de 2 bijeenkomsten in september / begin oktober plaats gaan vinden. Alle deelnemers aan de klankbordgroep krijgen zo spoedig mogelijk meer informatie over de bijeenkomsten, de data en de locatie ervan.

Contact opnemen

Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum (adres en route)

gemeente@t-diel.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!
06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Suggesties voor verbeteringen van deze website?