Dorpsbelangen, dorpshuizen en dorpsvisies

Home > Inwoners > Dorpsbelangen, dorpshuizen en dorpsvisies

Dorpsbelangen, dorpshuizen en dorpsvisies

Adresgegevens van de dorpsbelangen

Alle adresgegevens van de dorpsbelangen vindt u in de digitale gemeentegids. Lees hier de adressen van de dorpshuizen.

De Stichting Federatie Dorpshuizen Tytsjerksteradiel is vertegenwoordiger van de dorpshuizen in de gemeente.


De 17 dorpen van de gemeente Tytsjerksteradiel hebben allemaal een eigen website. De sites worden door de inwoners zelf gebouwd en onderhouden:


Inspraak en communicatie

De Verenigingen voor dorpsbelangen en de gemeente hebben afspraken gemaakt over hoe ze met elkaar omgaan. Deze afspraken zijn vastgelegd in het document ‘De Wurkwizer’. De afspraken gaan over het opstellen, uitvoeren en evalueren van beleid, de inspraak en de communicatie. Ook beschrijft dit document de rol en betekenis van de gemeentelijke dorpencoördinator.

Dorpsvisies

Verenigingen voor dorpsbelangen zijn zelf verantwoordelijk voor het opstellen van een dorpsvisie. De gemeente kan vooraf behulpzaam zijn bij het aanleveren van gegevens, kengetallen, beleidsnotities etc. Als een dorpsvisie aangeboden wordt aan het College volgt een behandeltraject. Hoe de gemeente omgaat met de dorpsvisies staat beschreven in ‘Spelregels voor dorpsvisies’.

Dorpencoördinator

Alle dorpen overleggen regelmatig met de dorpencoördinator.  De belangrijkste taken van de dorpencoördinator zijn:  

  • verantwoordelijkheid voor de coördinatie tussen college/gemeenteraad en dorpsbelangbesturen;
  • organiseren en bijwonen van bestuurlijk overleg tussen college en de dorpsbelang-besturen en zorgen voor de afhandeling. Daarnaast de organisatie van een jaarlijks plenair overleg tussen college en dorpsbelangbesturen;
  • het betrekken van de dorpsbelangbesturen bij gemeentelijke plannen;
  • overleg en terugkoppeling met portefeuillehouders, leidinggevenden, overige collega's en dorpsbelangbesturen;
  • maken van beleidsvoorstellen, gericht op de optimalisering van de communicatie tussen dorpsbelangen en gemeentebestuur;
  • afhandeling van de jaarlijkse financiële vergoeding aan dorpsbelangbesturen;
  • aanspreekpunt voor de dorpsbelangbesturen. 

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Siemon van der Meulen, dorpencoördinator, telefoon 14 0511 / gemeente@t-diel.nl.

Contact opnemen

Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum (adres en route)

gemeente@t-diel.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!
06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Suggesties voor verbeteringen van deze website?