Persbesluitenlijst 7 juli 2020

Home > Inwoners > Actueel > Besluiten van het college > Persbesluitenlijst 7 juli 2020

Persbesluitenlijst 7 juli 2020

1. Subsidie voor project ‘Tytsjerk, Gewoan lekker!’

Portefeuillehouder: Tytsy Willemsma

Het college heeft besloten om een subsidie van € 3.000 te verstrekken voor het project ‘Tytsjerk, Gewoan lekker!’. Resultaat van dit project is ‘Karantêne’, een vier kilometerlange ontdekkingstocht in en rond de volkstuin en het natuur- en cultuurpark Vijversburg, met kunst, zang, muziek, dans, gedichten en theater. Doel van het project is het beleven van de kracht van natuur en landschap, verbondenheid met boeren en voedsel, meer zelfvoorziening en meer zorg voor elkaar. Het project is een bijzondere samenwerking tussen tuinen/boeren, kunstenaars en de inwoners en verenigingen van Tytsjerk en omgeving.

1.1 Projectplan.pdfpdf(754,08 KB)

2. Aanpassing financiële verordening gemeente Tytsjerksteradiel 2020

Portefeuillehouder: Tytsy Willemsma

In de raad van 28 maart 2019 is een motie aangenomen, waarin het college werd opgeroepen om in deze raadsperiode naast de twee bestuursrapportages twee extra momenten van inzicht in de (financiële) ontwikkelingen binnen de gemeente te verschaffen.Hiervoor is het nodig om de raad een gewijzigde Financiële verordening te laten vaststellen, waarin de wijziging van tussentijdse rapportages is opgenomen. Daarmee is dan voldaan aan de motie van 28 maart 2019. Agendering voor de raad staat gepland voor de raadsvergadering van 17 september 2020 .

2.1 Raadsvoorstel.pdfpdf(135,39 KB)

2.2 Financiële verordening.pdfpdf(230,17 KB)

3. Openbare besluitenlijst van 30 juni 2020

3.1 Besluitenlijst 2020-06-30.pdfpdf(75,14 KB)