Persbesluitenlijst 25 februari 2020

Home > Inwoners > Actueel > Besluiten van het college > Persbesluitenlijst 25 februari 2020

Persbesluitenlijst 25 februari 2020

1. Informatiebeveiligs- en privacy beleid

Portefeuillehouder: Jeroen Gebben

Het college heeft het informatiebeveiligings- en privacy beleid geactualiseerd. De gemeente verwerkt veel privacygevoelige informatie van haar inwoners. Het is dan ook van groot belang om als gemeente de verantwoordelijkheid te nemen om de veiligheid van deze gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Het voorgestelde beleid is gebaseerd op de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).

1.1 Informatiebeveiligings- en privacybeleid.pdfpdf(313,6 KB

2. Evaluatie jaarwisseling 2019-2020

Portefeuillehouder: Jeroen Gebben

Elk jaar treft de gemeente samen met haar partners voorbereidingen voor het goed laten verlopen van de jaarwisseling. Naar aanleiding hiervan wordt er geëvalueerd. Het college heeft kennis genomen van de evaluatie van de jaarwisseling 2019/2020.

2.1 Evaluatie Jaarwisseling 2019-2020.pdfpdf(48,95 KB)

3. Startdocument bestemmingsplan Ryptsjerk 2020

Portefeuillehouder: Gelbrig Hoekstra

Het college heeft ingestemd met het startdocument voor het actualiseren van het bestemmingsplan voor het dorp Ryptsjerk. Het huidige bestemmingsplan van Ryptsjerk is van 2009. Het is daarom wenselijk dat dit plan wordt geactualiseerd. Het plan wordt gedigitaliseerd en de vernieuwde basisregels worden opgenomen. Dit betekent o.a. dat de regels bij de bestemmingen vereenvoudigen en flexibeler worden. Ook wordt met deze nieuwe regels geanticipeerd op de aankomende Omgevingswet. In het nieuwe bestemmingsplan zitten geen ontwikkelingen. Het ontwerp-bestemmingsplan wordt in procedure gebracht nadat in het dorp een inloopbijeenkomst is gehouden.

3.1 Startdocument bestemmingsplan Ryptsjerk 2020.pdfpdf(848,8 KB)

4. Planning RES

Portefeuillehouder: Andries Bouwman

Het college heeft kennis genomen van de globale planning van de Regionale Energie Strategie (RES) Fryslân en dit ter informatie aan de raad gestuurd.

4.1 Planning Regionale Energie Strategie (RES) Fryslân.pdfpdf(122,73 KB)

5. Evaluatie Freonskippers

Portefeuillehouder: Andries Bouwman

Het college heeft kennis genomen van de evaluatie van de pilot Freonskippers. Hiermee wilden de ANNO gemeenten onderzoeken of het mogelijk is om een voorliggende functie rondom de gebiedsteams en zorgaanbieders te organiseren waar mensen uit de bijstand een betaalde functie kunnen vinden. Uiteindelijk is het project alleen in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel in mei 2018 gestart. Deze pilot is van mei 2018 tot mei 2019 uitgevoerd. De evaluatie wordt ter informatie naar de gemeenteraad gezonden.

5.1 Evaluatie pilot Freonskippers.pdfpdf(116,51 KB)

6. Planning implementatie omgevingswet

Portefeuillehouder: Gelbrig Hoekstra

Het college heeft kennis genomen van de globale planning van de implementatie van de omgevingswet en dit ter informatie aan de raad gestuurd.

6.1 Planning voortgang implementatie Omgevingswet Tytsjerksteradiel.pdfpdf(145,61 KB)

7. Openbare besluitenlijst van 11 februari 2020

7.1 Besluitenlijst 2020-02-11.pdfpdf(58,34 KB)