Persbesluitenlijst 2 juni 2020

Home > Inwoners > Actueel > Besluiten van het college > Persbesluitenlijst 2 juni 2020

Persbesluitenlijst 2 juni 2020

1. Inzameling oud papier en karton per 1 januari 2021

Portefeuillehouder: Andries Bouwman

Het college heeft besloten om een jaar langer, tot en met 31 december 2021, de huidige OPK-inzameling voort te zetten op basis van de huidige subsidieverordening. Op 31 december 2020 loopt de huidige overeenkomst oud papier en karton 2016 - 2020 (OPK) af. Op dit moment beschikt het college over te weinig informatie om de raad een gedegen voorstel voor te leggen. De huidige garantieprijzen, afhankelijk van de inzamelinspanning, voor het inzamelen van OPK blijven daarmee tot en met 31 december 2021 voor de verenigingen gehandhaafd. Het komende jaar wordt gebruikt om met de raad en de OPK-verenigingen te komen tot een goede keuze over de inzameling van OPK.

2. Onderwijs- en opvangbeleidsplan "Samen sterk in de basis" 2020-2024

Portefeuillehouder: Andries Bouwman

Het nieuwe beleidsplan voor onderwijs en opvang “Samen sterk in de basis 2020-2024” is onlangs opiniërend door de raad besproken. Het college heeft vragen en opmerkingen van de raad zoveel mogelijk verwerkt in het beleidsplan. Het nieuwe beleidsplan zet in op het voortzetten en versterken van de rol van de gemeente om te verbinden, samen te brengen, te stimuleren en te faciliteren. De ontwikkelingen die de gemeente in de vorm van projectmatig werken in gang heeft gezet en die succesvol zijn gebleken, worden deels structureel gemaakt in de nieuwe beleidsperiode. Daarnaast zijn ook nieuwe ambities voor de komende vier jaar in het plan opgenomen. Het college stelt de raad voor het plan vast te stellen en vraagt de raad per kalenderjaar €1.061.000,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het beleidsplan.

2.1.Beleidsplan onderwijs en opvang 2020-2024.PDFpdf(1,34 MB)

2.2 Raadsvoorstel.pdfpdf(146,87 KB)

3. Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning

Portefeuillehouder: Andries Bouwman

Het college heeft besloten om de verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Tytsjerksteradiel 2020, de bijbehorende beleidsregels en het besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Tytsjerksteradiel 2020 vast te stellen. De verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Tytsjerksteradiel 2020 wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de raad van 25 juni. De verordening treedt in werking op 1 juli 2020.

3.1 Verordening.pdfpdf(426,53 KB)

3.2 Beleidsregels.pdfpdf(1,35 MB)

3.3 Raadsvoorstel.pdfpdf(635,68 KB)

4. Openbare besluitenlijst van 26 mei 2020

4.1 Besluitenlijst 2020-05-26.pdfpdf(105 KB)