Persbesluitenlijst 19 mei 2020

Home > Inwoners > Actueel > Besluiten van het college > Persbesluitenlijst 19 mei 2020

Persbesluitenlijst 19 mei 2020

1. Subsidie voor project ‘Klaas Koopmans van binnen en buiten’ Museum Dr8888

Portefeuillehouder: Tytsy Willemsma

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat beeldend kunstenaar Klaas Koopmans uit Garyp werd geboren. Museum Dr8888 organiseert samen met stichting Klaas Koopmans en Tresoar diverse activiteiten, zoals een overzichtstentoonstelling, de uitgave van een boek en een educatief programma. Het college heeft besloten om een subsidie van € 3.000 te verstrekken voor het project ‘Klaas Koopmans van binnen en buiten’. Dit bedrag wordt voor de helft gedekt uit het budget van cultuur en voor de andere helft uit het budget onderwijs.

2. Verzoek kunstgrasveld Korfbalvereniging de Walden en SBSO Oentsjerk

Portefeuillehouder: Gelbrig Hoekstra

Korfbalvereniging de Walden en SBSO Oentsjerk heeft bij de gemeente de wens geuit om zo spoedig mogelijk een zand-ingestrooid kunstgrasveld aan te leggen. Het college heeft besloten om het binnengekomen verzoek van de korfbalvereniging de Walden en SBSO Oentsjerk te behandelen als onderwerp binnen de integrale afweging van de kadernota. Het college legt hiervoor een informerend raadsvoorstel voor aan de gemeenteraad.

2.1 Verzoek verenigingen.pdfpdf(325,05 KB)

2.2 Raadsvoorstel.pdfpdf(246,5 KB)

3. Meerjarenbegroting Master Frankeskoalle 2020-2024 

Portefeuillehouder: Andries Bouwman

Het college heeft kennisgenomen van de meerjarenbegroting 2020-2024 van de Master Frankeskoalle in Earnewald.

3.1 Meerjarenbergroting.pdfpdf(1,29 MB)

3.2 Brief aan Master Frankeskoalle.pdfpdf(61,25 KB)

4. Openbare besluitenlijst van 12 mei 2020

4.1 Besluitenlijst 2020-05-12.pdfpdf(64,1 KB)