Persbesluitenlijst 16 juni 2020

Home > Inwoners > Actueel > Besluiten van het college > Persbesluitenlijst 16 juni 2020

Persbesluitenlijst 16 juni 2020

1. Wettersoarch Operationeel Jaarplan 2020

Portefeuillehouder: Tytsy Willemsma

Het college heeft besloten het ‘Operationeel Jaarplan 2020 Wettersoarch’ vast te stellen. In het operationele jaarplan worden uit te voeren werkzaamheden beschreven op het gebied van (afval)water en riolering.

1.1 Jaarplan.pdfpdf(298,9 KB)

2. Opvang vluchtelingenkinderen door aan te sluiten bij The Coalition of the Willing

Portefeuillehouder: Andries Bouwman

Het college roept het Ministerie van Justitie en Veiligheid op om direct in actie te komen voor de vluchtelingenkinderen op de Griekse eilanden en de Grieks/Turkse grens. Het college dringt erop aan de crisis zo snel mogelijk te doorbreken en spreekt zich uit bereid te zijn vluchtelingenkinderen op te nemen. Dit naar aanleiding van de door de raad op 23 april 2020 aangenomen motie vreemd met deze strekking.

2.1 Brief aan ministerie van justitie.pdfpdf(63,05 KB)

2.2 Motie Vreemd.PDFpdf(124,69 KB)

3. Aanbesteding verwijderen waterplanten

Portefeuillehouder: Tytsy Willemsma

Jaarlijks moet de gemeente de waterplanten uit gemeentelijke vijvers en watergangen verwijderen. Dit wordt uitgevoerd door machinaal te hekkelen, te maaien met een maaiboot en handmatig te hekkelen. De gemeente is dit verplicht om aan de schouwplicht van Wetterskip Fryslân te voldoen. Het college heeft besloten machinaal hekkelen en het uitmaaien met de maaiboot (en het handmatig hekkelen) gescheiden in te kopen.

4. Tussenrapportage collegeperiode “Tuskentiid’ en collegeuitvoeringsprogramma

Het college heeft de balans opgemaakt voor hun werkprogramma in deze coalitieperiode. Met de tussenrapportage ‘Tuskentiid’ en het collegeuitvoeringsprogramma informeert het college de raad over de voortgang van de uitvoering van het collegeprogramma 2018-2022.

4.1 Tussenrapportage collegeprogramma ‘Tuskentiid’.pdfpdf(10,83 MB)

4.2 Collegeuitvoeringsprogramma.pdfpdf(364,16 KB)

5. Verlenging tegemoetkoming sportverenigingen

Portefeuillehouder: Gelbrig Hoekstra

De gemeentelijke binnensport accommodaties, met uitzondering van binnenzwembad de Wetterstins, zijn vanwege de corona richtlijnen nog gesloten voor gebruikers. De gemeente brengt de huur van de verplichte sluitingsperiode niet in rekening bij de verschillende sportverenigingen. Dit op basis van de overeengekomen huurperiode en vooreerst tot uiterlijk 1 september.

6. Openbare besluitenlijsten van 9 en 11 juni 2020

6.1 Besluitenlijst 2020-06-09.pdfpdf(107,98 KB)

6.2 Besluitenlijst 2020-06-11.pdfpdf(15,59 KB)