Persbesluitenlijst 11 februari 2020

Home > Inwoners > Actueel > Besluiten van het college > Persbesluitenlijst 11 februari 2020

Persbesluitenlijst 11 februari 2020

1. Verkoop groenperceel bij Prinses Irenestraat Burgum

Portefeuillehouder: Tytsy Willemsma

Het college heeft besloten in te stemmen met de verkoop van een perceeltje snippergroen nabij de Prinses Irenestraat 33 in Burgum gelegen. De voorgenomen verkoop past binnen de doelstelling van het groenstructuurplan. Het groenstructuurplan zet in op het verminderen van groen areaal door verkoop snippergroen.

2. Benoeming Ambtenaar Burgerlijke Stand

Portefeuillehouder: Jeroen Gebben

Het college heeft besloten Anja Gjaltema-Pultrum te benoemen als ambtenaar van de burgerlijke stand voor die periode dat zij in dienst is van de Werkmaatschappij 8KTD en zo werkzaam is voor de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Na de benoeming door het college vindt beëdiging plaats door de rechtbank Noord-Nederland te Leeuwarden.

3. Evaluatie bodemsanering Witveensterweg 3 te Eastermar

Portefeuillehouder: Tytsy Willemsma

Op de Witveensterweg 3 in Eastermar is een bodemsanering uitgevoerd. Het college stemt in met de evaluatie van de sanering en informeert de provincie Fryslân hierover.

4. Verkoop woning Du Tourslaan 5 Noardburgum

Portefeuillehouder: Tytsy Willemsma

Het college heeft besloten over te gaan tot verkoop van een woning aan de Du Tourslaan 5 in Noardburgum. Rond 1950 heeft de gemeente een vijftal woningen laten bouwen aan de Du Tourslaan. De woning op nummer 5 werd verhuurd. De huurovereenkomst is op 1 september 2019 beëindigd en kan daarom worden verkocht.

5. Subsidieaanvraag Noardlike Fryske Wâlden

Portefeuillehouder: Tytsy Willemsma

Het college heeft besloten om Stichting Noardlike Fryske Wâlden een subsidie van € 5.000,- beschikbaar te stellen voor een muzikale locatievoorstelling in Eastermar. De stichting wil in juni en juli dit jaar tijdens voorstellingen in het coulissenlandschap van Eastermar een ‘Landschapssymfonie’ opvoeren. De gemeente wil het culturele klimaat in de gemeente versterken en ondersteunt daarom deze productie.

6. Wijziging winkeltijdenverordening

Portefeuillehouder: Jeroen Gebben

Het college stelt de raad voor een nieuwe winkeltijdenverordening vast te stellen. Verder heeft het college kennis genomen van een evaluatie van de winkeltijden in de gemeente. Ondernemers met een winkel is gevraagd hoe zij het winkeltijdenbeleid ervaren. Onder de ondernemers die hebben gereageerd is draagvlak voor de koopzondagen. Een deel van de ondernemers wil meer vrijheid om hun winkel te openen op de nu uitgezonderde feestdagen (Nieuwjaarsdag, eerste Paasdag, eerste Pinksterdag en eerste Kerstdag). Voor recreatieondernemers geldt dit vooral voor de feestdagen tijdens het toeristische seizoen.

De raad wordt voorgesteld om de huidige winkeltijdenverordening aan te passen. Hiermee wordt openstelling van de winkels mogelijk van maandag t/m zondag tussen 6 en 22 uur. Het openen van winkels op Nieuwjaarsdag en Eerste Kerstdag blijft niet toegestaan, de overige feestdagen mogen de winkels hun deuren openen. De raad neemt hierover op 27 februari een besluit.

6.1 Winkeltijdenverordening 2020.pdfpdf(117,48 KB)

6.2 Winkeltijdenverordening was-wordt overzicht.pdfpdf(74,04 KB)

6.3 Evaluatie Winkeltijdenverordening 2016.pdfpdf(2,75 MB)

7. Bodemkwaliteitskaart met PFAS

Portefeuillehouder: Tytsy Willemsma

Het college heeft besloten de geactualiseerde bodemkwaliteitskaarten op PFAS als aanvulling op de nota bodembeheer 2018 vast te stellen. Nu is het niet meer nodig elke partij grond en toepassingslocatie te onderzoeken op PFAS, tenzij er sprake is van een verdachte locatie. De bodemkwaliteitskaart aangevuld met PFAS wordt ter kennisgeving aan de raad aangeboden en de grondverzetbedrijven in de gemeente worden hierover geïnformeerd. Meer informatie kunt u vinden op de website, klik hier.

8. Openbare besluitenlijst van 4 februari 2020

8.1 Besluitenlijst 2020-02-04.pdfpdf(60,3 KB)