Persbesluitenlijst 10 maart 2020

Home > Inwoners > Actueel > Besluiten van het college > Persbesluitenlijst 10 maart 2020

Persbesluitenlijst 10 maart 2020

1. Stikstof

Portefeuillehouder: Gelbrig Hoekstra

In het stikstofdossier doen zich een aantal ontwikkelingen voor. Zo heeft de provincie Fryslân onlangs nieuwe beleidsregels vastgesteld, en heeft de minister een brief geschreven waarin zij de stand van zaken op dit moment presenteert. Het college heeft kennis genomen van de laatste ontwikkelingen en informeert de raad hierover.

1.1 Informatie aan de raad.pdfpdf(133,34 KB)

1.2 Nieuwsbrief Stikstof provincie Fryslân.PDFpdf(3,18 MB)

1.3 Beleidsregels intern en extern salderen provincie Fryslân.PDFpdf(490,88 KB)

1.4 Brief minister Stavaza stikstofproblematiek.PDFpdf(57,34 KB)

2. Openbare besluitenlijst van 3 maart 2020

2.1 Besluitenlijst 2020-03-03.pdfpdf(81,61 KB)