Werkgeversdienstverlening

Home > Inwoners > Werkgeversdienstverlening

Werkgeversdienstverlening

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Van uitkering naar werk: Werkgeversdienstverlening Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

Momenteel lopen de aanvragen voor een bijstandsuitkering in Nederland sterk op. Zo ook in Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen. Het aantal bijstandsuitkeringen in beide gemeenten is gestegen van 1.100 in 2012 naar 1.350 begin 2016. Een zorgelijke ontwikkeling, met grote maatschappelijke en financiële gevolgen. Dat vraagt om actie van de mensen die in de bijstand terecht zijn gekomen, de overheid én de ondernemers. Beide gemeenten hebben daarom een speciaal team samengesteld, om met werkgevers en uitkeringsgerechtigden werk te vinden.

Werkgeversteam

Door de toenemende problematiek werken alle Friese gemeenten, UWV, SW-bedrijven, werkgevers, vakbonden en onderwijs samen om zoveel mogelijk mensen met afstand tot arbeid naar werk te helpen. Deze gezamenlijke aanpak noemen we het Regionale Werkbedrijf Fryslân Werkt! Werkgevers in zowel de publieke als de private sector stellen zich daarbij garant voor een toenemend aantal extra banen voor mensen met een beperking. Werkbedrijf Fryslân Werkt! biedt werkgevers in de regio gezamenlijk één pakket aan dienstverlening. Zij kunnen voortaan op één plek terecht met hun vraag naar arbeidskrachten en deskundig advies over personeelsvraagstukken. Binnen deze samenwerking is het belangrijk om een goede aansluiting te houden bij de lokale en regionale omstandigheden. Het gezamenlijke Werkgeversteam van gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel is aanspreekpunt voor ondernemers in beide gemeenten.

Meedoen

Bent u een ondernemer die maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) hoog in het vaandel heeft staan en kansen wil bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, dan zullen wij als werkgeversteam u daar goed in begeleiden.

Deze begeleiding bestaat o.a. uit kosteloos ontzorgen om voor u de juiste kandidaat te vinden voor een vacature of werkervaringsplek. De juiste match staat voorop!

Verder zijn diverse “instrumenten” beschikbaar:

 • Proefplaatsing (duur is afhankelijk van afstand tot arbeidsmarkt)
 • Jobcoaching
 • Wettelijke No Risk Polis voor de kandidaten uit het doelgroepenregister
 • Loonkostensubsidie (maatwerk na loonwaardemeting)
 • Loondispensatie (UWV)
 • Loonwaardebepaling
 • Werkplekaanpassingen
 • Beschut werk

Ook voor het kosteloos inzetten van bedrijfsadvies “inclusieve arbeidsorganisatie” (kortgezegd: de bedrijfsscan), kunnen wij onze partner het UWV inzetten om mogelijkheden te creëren zodat uw organisatie duurzaam toegankelijk is voor mensen met een arbeidsbeperking. Denk daarbij bijvoorbeeld aan taken die routinematig zijn en geen opleidingsvereisten hebben.

Social Return

Het kan zijn dat u een opdracht is gegund is door de gemeente Achtkarspelen of Tytsjerksteradiel, waarin een Social Return (SROI) verplichting is opgenomen. Voor geschikte kandidaten kunt u contact opnemen met het Werkgeversteam. Wij gaan met u in gesprek over de mogelijkheden om te voldoen aan de SROI verplichting. U kunt contact opnemen met één van de accountmanagers.

Afspraken maken

Het werkgeversteam maakt zoveel mogelijk afspraken met ondernemers. We willen graag met u in gesprek en onderzoeken waar mogelijkheden zijn. We beseffen dat dit van beide kanten maximale creativiteit vraagt. Misschien zijn arrangementen mogelijk of kunnen we samen werkgelegenheidsprojecten opstarten. Daarom maken we graag gebruik van uw expertise, om zo kansen te creëren voor werkzoekenden op de lokale arbeidsmarkt. Die uitdaging gaan wij graag met u aan.

Contactgegevens Werkgeversteam Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

 • Hilda de Lang, accountmanager, tel 06 - 15073691
 • Jenna Bottema, accountmanager, tel 06 - 51323829
 • Johan Steenbeek, WW consulent, tel 06 - 11847642
 • Emiel van der Sluis, matcher
 • Auke Piet van der Meulen, economische zaken Achtkarspelen, tel 06 - 50670787
 • Jan Sijtsma, economische zaken Tytsjerksteradiel, tel 06 -15073693

Werkgeversteam Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

Contact opnemen

Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum (adres en route)

gemeente@t-diel.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!
06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Suggesties voor verbeteringen van deze website?