Vluchtelingenpaspoort

Home > Inwoners > Vluchtelingenpaspoort

Vluchtelingenpaspoort

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Als u een vluchtelingenstatus hebt, vraagt u een vluchtelingenpaspoort aan bij de gemeente. Met een vluchtelingenpaspoort kunt u naar alle landen reizen, behalve naar uw land van herkomst.

Geen vluchtelingenstatus

Als u geen vluchtelingenstatus hebt, vraagt u geen vluchtelingen- maar een vreemdelingenpaspoort aan bij de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

Voorwaarden

U kunt een vluchtelingenpaspoort aanvragen als u voldoet aan de volgende eisen:

 • De Verenigde Naties (VN) erkent u als vluchteling.
 • U hebt geen geldig paspoort van uw land van herkomst.
 • U woont in Nederland, maar u hebt niet de Nederlandse nationaliteit.
 • U hebt een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd.
 • U staat ingeschreven bij de gemeente waar u het paspoort aanvraagt.

Ga voor alle voorwaarden en meer informatie naar de website van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens.

Kinderen eigen paspoort

Kinderen met een vluchtelingenstatus hebben een eigen vluchtelingenpaspoort nodig. Om deze aan te vragen, is schriftelijke toestemming nodig van de ouders of een voogd.

U vindt hier informatie over: "Meenemen"

Meenemen

Neem altijd het volgende mee:

 • uw geldige verblijfsvergunning;
 • een pasfoto die voldoet aan de pasfoto-eisen;
 • uw oude vluchtelingenpaspoort (als u die hebt);
 • pinpas (of contant geld) om het vluchtelingenpaspoort te betalen.

Is uw vluchtelingenpaspoort kwijt of gestolen? Neem dan ook het volgende mee:

 • proces-verbaal van de politie.

Vraagt u een vluchtelingenpaspoort aan voor uw kind jonger dan 18 jaar? Neem dan ook het volgende mee:

 • schriftelijke toestemming van de ouder(s) of voogd(es);
 • geldige identiteitsbewijzen van de ouder(s) of voogd(es).
U vindt hier informatie over: "Wat ook van belang kan zijn"

Wat ook van belang kan zijn

Vreemdelingenpaspoort of vluchtelingenpaspoort

Om een vluchtelingenpaspoort te krijgen moet u een vluchtelingenstatus hebben. Dit is zo als de VN u erkent als vluchteling. Hebt u geen vluchtelingenstatus? Dan vraagt u een vreemdelingenpaspoort aan. 

Een vluchtelingenpaspoort is maximaal 5 jaar geldig. De precieze geldigheidsduur hangt af van uw verblijfsstatus.

Contact opnemen

Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum (adres en route)

gemeente@t-diel.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!
06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Suggesties voor verbeteringen van deze website?