Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Home > Inwoners > Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of organisaties kunnen om een VOG vragen. Bijvoorbeeld als u in de kinderopvang of het onderwijs gaat werken, maar ook als u een wapenvergunning aanvraagt.

Aanvraagformulier

Vanaf 1 september 2020 accepteren wij alleen de versie 'juni 2020' van het aanvraagformulier VOG. U vindt de versie onderaan iedere pagina van het aanvraagformulier VOG. Beschikt u over een oudere versie? Dan moet u een nieuwere versie van het aanvraagformulier in laten vullen door uw werkgever. Anders kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen. Download het nieuwe formulier van Justis.nl

U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

VOG zelf aanvragen

U kunt een VOG op verschillende manieren aanvragen bij Justis. Soms krijgt u het formulier al van uw toekomstige werkgever. Er is ook een Engelstalig aanvraagformulier VOG beschikbaar.

 • Vul de gegevens in.
 • Onderteken het formulier.
 • Lever het formulier in bij de gemeente waar u woont. Maak hiervoor een afspraak. U betaalt in het gemeentehuis dan meteen de kosten. Voor een VOG-aanvraag via de gemeente betaalt u € 41,35.
 • U krijgt daarna van Justis bericht over uw aanvraag.

VOG online aanvragen

Een organisatie die u om een VOG vraagt, kan dit ook online doen. U hoeft dan niet bij de gemeente langs te gaan. De online -aanvraag is goedkoper dan de aanvraag via de gemeente. De organisatie bereidt de aanvraag voor. Daarna doorloopt u de volgende stappen:

 • U krijgt een e-mail met een link naar een webapplicatie.
 • Log in met uw DigiD.
 • Vul uw gegevens in en betaal direct via iDEAL. Als uw (toekomstige) werkgever de VOG online voor u aanvraagt, betaalt u € 33,85.
 • U krijgt daarna van Justis bericht over uw aanvraag.

VOG aanvragen door een gemachtigde

Iemand anders mag de VOG ook voor u aanvragen. U moet deze persoon dan wel machtigen. Geef in een machtigingsbrief aan wie u machtigt om de VOG voor u aan te vragen.

VOG aanvragen voor een bedrijf, vereniging of stichting

Een vertegenwoordiger van de rechtspersoon dient de aanvraag VOG Rechtspersonen (RP) in. Dit is iemand die bevoegd is op grond van de statuten of een verleende machtiging. De procedure is als volgt:

 • U kunt het Aanvraagformulier VOG RP downloaden bij Justis.
 • Vul alle gegevens in over de organisatie en de natuurlijke personen die daarin belangrijke posities hebben.
 • Stuur het ingevulde formulier met alle gevraagde documenten op naar Justis.
 • Betaal het bedrag voor het behandelen van de aanvraag. Op het formulier staat het rekeningnummer.
 • U krijgt daarna van Justis bericht over uw aanvraag.

Afwijzing aanvraag VOG

Komt u niet in aanmerking voor een VOG? Dan stuurt Justis u een 'voornemen tot afwijzen'. Hierin staat waarom uw aanvraag is afgewezen. U kunt hierop reageren door een brief te sturen. Leg in de brief uit waarom u de VOG wel moet krijgen. Krijgt u daarna een definitieve afwijzing? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen dit besluit.

Gratis VOG voor vrijwilligers

Sinds 1 januari 2015 kan een grote groep vrijwilligers, als hun vrijwilligersorganisatie aan bepaalde voorwaarden voldoet, aanspraak maken op een gratis VOG. Meer informatie hierover vindt u op de website van Justis, de screeningsautoriteit van de overheid.

U vindt hier informatie over: "Meenemen"

Meenemen

Meenemen bij de aanvraag in het gemeentehuis

Maak eerst een afspraak, neem het volgende mee:

 • een pinpas om de kosten (€ 41,35) te betalen;
 • het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier. Let op: Wij accepteren alleen de versie 'februari 2018' van het aanvraagformulier VOG. U vindt de versie onderaan iedere pagina van het aanvraagformulier VOG;
 • alle documenten die u moet bijvoegen volgens het aanvraagformulier;
 • een geldig identiteitsbewijs (of een kopie hiervan als u een Aanvraag VOG RP indient).

Dient u de aanvraag online in? Dan hebt u ook het volgende nodig:

 • e-mailadres;
 • DigiD;
 • uw gegevens om te internetbankieren.

Machtiging

Hebt u iemand schriftelijk gemachtigd om de VOG namens u aan te vragen? U dient eerst een afspraak te maken, de gemachtigde dient de volgende documenten mee te nemen:

 • het ingevulde aanvraagformulier met alle gevraagde documenten;
 • een machtigingsbrief;
 • kopie van uw identiteitsbewijs;
 • het identiteitsbewijs van de gemachtigde.

Emigratie, visum of buitenlandse werkvergunning

Gaat u emigreren of vraagt u een visum of buitenlandse werkvergunning aan? Zorg dan voor een officieel document van de ambassade, het consulaat of de werkgever. In dit document moeten alle gegevens staan die op het aanvraagformulier worden gevraagd.

Voor minderjarigen

Minderjarigen kunnen vanaf 12 jaar een aanvraag doen voor een VOG. Van minderjarigen jonger dan 12 jaar zijn geen strafrechtelijke gegevens geregistreerd en om die reden kan er geen VOG worden aangevraagd.

Minderjarigen van 12 tot 16 jaar:

 • Het minderjarige kind en de ouder/wettelijke vertegenwoordigers dienen beide de aanvraag te ondertekenen.
 • De ouder/wettelijke vertegenwoordigers mogen de status zonder machtiging opvragen.
 • Op het moment dat de ouder/wettelijke vertegenwoordiger een aanvraag indient namens het minderjarig kind, hoeft de ouder niet te worden gemachtigd.

Minderjarigen van 16 tot 18 jaar:

 • De ouder/wettelijke vertegenwoordigers hoeven de aanvraag niet mede te ondertekenen.
 • De ouder/wettelijke vertegenwoordigers mogen de status zonder machtiging opvragen.
 • Op het moment dat de ouder/wettelijke vertegenwoordiger een aanvraag indient namens het minderjarig kind, hoeft de ouder niet te worden gemachtigd.
U vindt hier informatie over: "Wat ook van belang kan zijn"

Wat ook van belang kan zijn

eHerkenning

Bedrijven die zijn aangesloten op eHerkenning kunnen het elektronisch aanvraagproces voor een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor een (nieuwe) medewerker digitaal regelen.

Bij de Dienst Justis vindt u meer informatie over de VOG.