Uittreksel persoonsgegevens BRP

Home > Inwoners > Uittreksel persoonsgegevens BRP

Uittreksel persoonsgegevens BRP

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

In de Basisregistratie Personen (BRP) staan gegevens van iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond. U kunt een uittreksel van deze persoonsgegevens aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. In het uittreksel staan in ieder geval uw:

 • naam;
 • adres;
 • woonplaats;
 • geboortedatum.

Verschil uittreksel Basisregistratie personen en uittreksel (afschrift) burgerlijke stand

Een uittreksel persoonsgegevens (BRP) is een verklaring waarin staat wat de persoonsgegevens van een inwoner zijn. Het gaat hierbij onder andere om naam, adres en woonplaats. Ook is het mogelijk om hierop deze gegevens te zetten voor alle gezinsleden, of de woonhistorie. Dit uittreksel wordt uitgegeven in de gemeente waarin de persoon woont.

Een uittreksel (of afschrift) uit de Burgerlijke Stand bevat gegevens over geboorte, huwelijk, partnerschapsregistratie, echtscheiding en overlijden. Dit uittreksel wordt afgegeven in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. 

Vraag uittreksel aan (met DigiD)

U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

Online aanvragen

Online kunt u een uittreksel opvragen met DigiD.

Betalen doet u online met iDEAL, PayPal of met uw creditcard. Alle informatie die u invult, wordt vertrouwelijk behandeld. Nadat uw aanvraag en betaling is ontvangen, krijgt u het uittreksel thuisgestuurd. Dit kan 5 werkdagen duren.

Aanvragen via de balie

U kunt het uittreksel ook aan de balie van het gemeentehuis aanvragen. Maak hiervoor een afspraak. Het document kunt u direct na aanvraag meenemen. U kunt ook iemand anders machtigen om het uittreksel voor u aan te vragen.

Hebt u een uittreksel nodig voor een buitenlandse instantie?

Dan kunt u een uittreksel in meerdere talen krijgen.

Uittreksels niet nodig bij inschrijving leerling bij scholen

Ook dit jaar zijn er nog steeds scholen die afschriften of uittreksels vragen aan leerlingen die zich willen inschrijven op school. Schooladministrateurs stelden eerder dit nodig te hebben voor uitvoering van één bepaalde subsidieregeling. Deze eis is vervallen, er is nu geen enkele noodzaak meer om een uittreksel in te leveren bij de school.

Aanvragen uittreksel voor kinderen

Ouders kunnen, als zij zijn ingeschreven op hetzelfde adres, voor hun minderjarige kinderen een uittreksel aanvragen. Geef in het formulier aan dat u het uittreksel voor uw kind aanvraagt. Geef hierbij wel de naam en de geboortedatum van het kind aan.

Uittreksel Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)

Als u in het buitenland woont of niet meer bij een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, dan staan uw persoonsgegevens in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).

U kunt een uittreksel hiervan aanvragen bij een van de RNI loketgemeenten. Als u een uittreksel nodig hebt voor een buitenlandse organisatie, kunt u dit in meerdere talen krijgen.

U vindt hier informatie over: "Meenemen"

Meenemen

Meenemen aanvraag uittreksel
Aanvragen Meenemen
Online aanvragen
 • DigiD
 • iDeal, PayPal of creditcard
Langskomen in gemeentehuis
 • Een afspraak
 • Geldig legitimatiebewijs
 • Pinpas of contant geld
Gemachtigde doet de aanvraag
 • Een afspraak
 • De gemachtigde moet meerderjarig zijn en een legitimatiebewijs meenemen
 • Pinpas of contant geld

Schrijf een brief waarin staat:

 • Waarom u het uittreksel nodig heeft;
 • De naam van de persoon die het uittreksel voor u mag afhalen (de gemachtigde);
 • Uw handtekening op de brief;
 • De handtekening van de gemachtigde op de brief.

De gemachtigde neemt de brief mee naar de gemeente sámen met:

 • Een kopie van uw geldige identiteitsbewijs;
 • Het identiteitsbewijs van de gemachtigde.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

 • Digitale aanvraag: € 8,20
 • Persoonlijk bij de balie: € 13,80