Standplaats aanvragen

Home > Inwoners > Standplaats aanvragen

Standplaats aanvragen

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Als u spullen of etenswaren wil verkopen vanuit een kraam of verkoopwagen, dan vraagt u een standplaatsvergunning aan bij de gemeente. U mag dan met uw kraam of wagen op een openbare plek in de open lucht staan. Bijvoorbeeld op of aan de openbare weg.

U kunt een standplaats vragen als u:

  • staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • handelingsbekwaam bent.
U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Geef daarbij de volgende informatie:

  • welke goederen of diensten u verkoopt;
  • op welke plek u de standplaats wilt (met situatietekening);
  • op welke dag of dagdeel u de standplaats wilt gebruiken.

Wilt u een standplaats op één van de weekmarkten in Burgum, Hurdegaryp of Gytsjerk? Dan heeft u een marktvergunning van de gemeente nodig.

De aanvraag voor zowel de standplaats als de marktplaats kunt u digitaal indienen.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Kosten standplaatsvergunning zijn als volgt:

  • Vergunning standplaats op particulier terrein: € 22,10.
  • Vergunning standplaats op openbaar terrein: € 24,10.