Stamboomonderzoek

Home > Inwoners > Stamboomonderzoek

Stamboomonderzoek

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

U kunt uw stamboom zelf napluizen, bij de gemeente zijn hiervoor verschillende genealogische bestanden beschikbaar. Voor dit onderzoek is er op het gemeentehuis een studiezaal ter beschikking gesteld. U kunt met de archivaris bellen voor een afspraak.

U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

Ons genealogisch bestand bestaat voornamelijk uit

 • akten van de Burgerlijke Stand vanaf 1811, te weten:
  - geboorteakten t/m 1915
  - huwelijksakten t/m 1940
  - overlijdensakten t/m 1965
 • bevolkingsregisters van 1849 t/m 1914
 • gezinskaarten van 1914 t/m 1939
 • woningkaarten van 1914 t/m 1957
 • volkstellingen van 1808, 1829, 1839, 1849 e.v.
U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Zelf onderzoek verrichten in de studiezaal is gratis. Als wij voor u het stamboomonderzoek verrichten, kost dit voor elk kwartier onderzoekstijd € 15,20. Het maken van een kopie op A4 formaat kost € 0,05 per stuk.

U vindt hier informatie over: "Wat ook van belang kan zijn"

Wat ook van belang kan zijn

Onze akten van de Burgerlijke Stand zijn ook op het Internet te raadplegen. Zie voor de geboorteakten, de huwelijksakten en de overlijdensakten de site www.allefriezen.nl. Straks zijn ook de bevolkingsregisters vanaf 1849 hierop te raadplegen.