Rioolheffing

Home > Inwoners > Rioolheffing

Rioolheffing

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Door een verandering in de wetgeving heeft de gemeente meer watertaken gekregen. Naast de zorgplicht voor de riolering is er nu ook een zorgplicht voor de afvoer van hemelwater en daarnaast de taak grondwaterbeheer. Dit kost geld. In de tarieven voor de rioolheffing is daarom een bedrag opgenomen waarmee deze kosten worden gedekt.

U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

Wie betaalt rioolheffing?

Voor alle panden moet rioolheffing worden betaald. De heffing bestaat uit twee gedeelten: Een eigenarenheffing en een gebruikersheffing.

Iedereen die op 1 januari van het belastingjaar eigenaar is van een pand, ontvangt een aanslag rioolheffing eigenaar. Als gebruiker/huurder van een pand ontvangt u een aanslag rioolheffing gebruiker.

Mijn pand is niet aangesloten, ontvang ik dan ook een aanslag rioolheffing?

Ja. Sinds 1 januari 2013 ontvangen ook gebruikers van panden die niet aangesloten zijn op het gemeentelijke rioolstelsel een aanslag rioolheffing basis. Naast de gebruikers van aangesloten panden, hebben ook de gebruikers van niet aangesloten panden een algemeen belang bij de afvoer van hemelwater en het grondwaterbeheer. 

Hoe hoog is het basistarief?

Het basistarief is € 48,00. Dit tarief geldt voor zowel de gebruikers van aangesloten panden, als voor niet aangesloten panden. Het basistarief is voor de aangesloten percelen verwerkt in de rioolheffing gebruiker.

Niet eens met de aanslag?

Lees hier meer over het maken van bezwaar tegen de aanslag.

Rioleringsplan

Wettersoarch is de titel van het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan. Wilt u deze bekijken? Laat het even weten via email gemeente@t-diel.nl.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Het basistarief is € 48,00. Dit tarief geldt zowel voor de gebruikers van aangesloten panden, als voor niet aangesloten panden. Het basistarief is voor de aangesloten panden verwerkt in de rioolheffing gebruiker.

Tarief aangesloten woningen 2020

Aangesloten woningen Tarief
Eigenaar €   51,00
Gebruiker meerpersoonshuishouden € 103,20
Gebruiker eenpersoonshuishouden €   87,00

Tarief aangesloten niet-woningen 

Aangesloten niet-woningen Tarief
Eigenaar €   51,00
Gebruiker 130,20

U vindt hier informatie over: "Wat ook van belang kan zijn"

Wat ook van belang kan zijn

De verordening op de heffing en de invordering van de rioolheffing vindt u online.

Links