Rioolaansluiting aanvragen

Home > Inwoners > Rioolaansluiting aanvragen

Rioolaansluiting aanvragen

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

De gemeente zorgt voor aansluiting van het openbare riool op privéterrein. Als uw woning of uw bedrijf niet is aangesloten op de riolering dan vraagt u een aansluiting aan bij de gemeente.

  • De gemeente zorgt voor de aansluiting tot aan de grens van uw terrein.
  • Op uw eigen terrein moet u zelf zorgen voor de aanleg van de riolering.
U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

Een nieuwe aansluiting bestaat uit:

  • het leggen van een aansluitleiding (vanaf het hoofdriool tot aan de perceelgrens);
  • het aanbrengen van een ontstoppingsputje (ter hoogte van de perceelgrens op eigen erf).

Deze worden altijd door of vanwege de gemeente aangelegd. Het particulier riool (vanaf de woning tot aan het ontstoppingsputje) wordt door en op kosten van de eigenaar aangelegd. Aansluiting op het hoofdriool kan alleen wanneer het particuliere riool reeds is aangelegd.

Telefonisch contact opnemen

Om een nieuwe aansluiting te kunnen realiseren heeft u vooraf toestemming nodig van de gemeente. Belt u eerst even om van tevoren door te spreken hoe alles werkt rondom uw aanvraag. Bel met telefoonnummer 14 0511 en vraag naar Brita van der Woude of Lykele Westerhof.

Digitaal aanvragen

Vraag uw rioolaansluiting aan met het online formulier.

Nadat uw aanvraag is getoetst en er geen belemmeringen zijn om uw bouwwerk aan te sluiten op het hoofdriool, ontvangt u van ons een schriftelijke toestemming met daarbij informatie over de ligging en hoogtematen van het hoofdriool. Op grond van deze informatie kunt u het particuliere aansluitgedeelte (laten) aanleggen. Zodra dit gedeelte kan worden aangesloten op het hoofdriool, dan kunt u dat doorgeven aan de balie Bouwen en Wenjen.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

2019 Standaard aansluitleiding op vrijverval riool

  • Standaardtarief aanlegkosten (perceelsgrens – ((hoofd)riool) tot 5,0 meter: € 636,35 (excl. btw)
  • Meerprijs per strekkende meter extra aansluitleiding: € 51,65 (excl. btw)

Bij afwijkende diameter (> 125mm) wordt een meerprijs in rekening gebracht.

U vindt hier informatie over: "Wat ook van belang kan zijn"

Wat ook van belang kan zijn

Als uw woning wordt of is aangesloten op het rioolstelsel, moet uw rioolaansluiting voldoen aan het bouwbesluit en aan het uitvoeringsbeleid van de gemeente.

Er zijn twee soorten rioolaansluitingen: gecombineerde stelsels en gescheiden stelsels. Als u een gescheiden stelsel heeft, heeft u een dubbele aansluiting nodig, voor de afvoer van zowel het vuile water als het regenwater.

Contact opnemen

Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum (adres en route)

gemeente@t-diel.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!
06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Suggesties voor verbeteringen van deze website?