Reclame plaatsen

Home > Inwoners > Reclame plaatsen

Reclame plaatsen

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

U  mag niet zomaar reclame plaatsen op of aan een gebouw. De reclame mag, bijvoorbeeld, het verkeer niet in gevaar brengen. Wilt u een reclamebord plaatsen aan een pand? Dan vraagt u een omgevingsvergunning aan bij de gemeente.

Het gaat om reclame die u op of aan een gebouw plaatst. Denk hierbij aan uithangborden, spandoeken en teksten of afbeeldingen op muren.

Gebruikt u reclameverlichting? Dan moet u altijd een omgevingsvergunning aanvragen.

U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een vergunning moet aanvragen. U kunt de aanvraag meteen online indienen. Dit doet u met DigiD. Bedrijven kunnen de aanvraag alleen online doen. Gebruik hiervoor eHerkenning.

Vergunning aanvragen

Vul het aanvraagformulier volledig in. Geef hierbij de volgende gegevens:

  • waarom u reclame wilt plaatsen;
  • hoe groot de reclame is;
  • een tekening of een foto van de reclame.

Stuur het aanvraagformulier met de gevraagde documenten naar de gemeente. U krijgt een ontvangstbevestiging. Daarna ontvangt u vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

U vindt hier informatie over: "Wat ook van belang kan zijn"

Wat ook van belang kan zijn

De gemeente kan een vergunning voor een reclame met reclameverlichting weigeren om de volgende redenen:

  • De reclame voldoet niet aan de Richtlijn Lichthinder van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (informeer hiernaar bij gemeente)
  • De reclame voldoet niet aan eisen van welstand;
  • Als de reclame de verkeersveiligheid belemmert;
  • Als de reclame gebruikers van omliggende panden hindert.