Reclame plaatsen

Home > Inwoners > Reclame plaatsen

Reclame plaatsen

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

U mag niet zomaar reclame plaatsen op of aan een gebouw, of op particulier of openbaar terrein. Wilt u een reclamebord plaatsen op of aan een gebouw? Denk hierbij aan uithangborden, spandoeken en teksten of afbeeldingen op muren. Of wilt u bewegwijzering op openbare terrein voor uw bedrijf? Dan gaat het hier om langdurige of permanente reclame. Hiervoor vraagt u een omgevingsvergunning aan bij de gemeente via www.omgevingsloket.nl.

Het is ook mogelijk om tijdelijke reclame te plaatsen om bekendheid te geven aan een lokale of regionale evenement of activiteit. U kunt hierbij denken aan open dagen voor scholen, beurzen, theatervoorstellingen of andere evenementen. Hiervoor is een vergunning nodig, waarvoor een aantal uitgangspunten en voorwaarden gelden. Er wordt geen vergunning verleend voor tijdelijke commerciële acties en activiteiten, zoals stuntacties en -aanbiedingen. Aanvragen voor reclame-uitingen voor lokale evenementen en activiteiten hebben voorrang op aanvragen voor regionale, mits dit 2 weken van te voren is aangevraagd. Wilt u een aanvraag indienen? Gebruik hiervoor het formulier borden en spandoeken.


Wilt u reclameborden plaatsen voor een evenement dan is hiervoor een vergunning nodig. Dit kunt u aanvragen met het formulier borden en spandoeken.

U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

U dient de aanvraag voor een vergunning voor het plaatsen van tijdelijke reclame voorafgaand aan het moment van plaatsing in te dienen. In verband met de toename van aanvragen tot het plaatsen van tijdelijke reclame-uitingen binnen de gemeente heeft het college beleidsregels vastgesteld. Zie hiervoor bij tips.

Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een vergunning moet aanvragen. U kunt de aanvraag meteen online indienen. Dit doet u met DigiD. Bedrijven kunnen de aanvraag alleen online doen. Gebruik hiervoor eHerkenning.

Vergunning aanvragen

Vul het aanvraagformulier volledig in. Geef hierbij de volgende gegevens:

 • waarom u reclame wilt plaatsen;
 • hoe groot de reclame is;
 • een tekening of een foto van de reclame.

Stuur het aanvraagformulier met de gevraagde documenten naar de gemeente. U krijgt een ontvangstbevestiging. Daarna ontvangt u vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Wat voor soorten tijdelijke reclameborden zijn er:

 • sandwichborden om lantaarnpalen;
 • driehoeksborden om lantaarnpalen;
 • reclameborden, niet zijnde driehoeks-/sandwichborden.

De beleidsregels voor tijdelijke reclameborden houden het volgende in:

 • Per tijdseenheid (op hetzelfde moment) mogen maximaal 38 driehoeksborden of sandwichborden in de gemeente Tytsjerksteradiel staan, waarvan maximaal 10 borden in Burgum, 10 in Hurdegaryp en 2 per dorp in de overige 9 dorpen.
 • Per aanvrager kunnen maximaal 28 borden voor de gehele gemeente worden aangevraagd, waarvan maximaal 5 borden in Burgum, 5 borden in Hurdegaryp en 2 per dorp in de overige 9 dorpen.
 • In Mûnein, Earnewâld, Ryptsjerk, Jistrum en Noardburgum mogen géén borden worden geplaatst.
 • Per dorp zijn één of meer straten aangewezen waar de borden mogen worden geplaatst. Deze straten zijn genoemd in de bijlage die u bij de vergunning krijgt.
 • De aanvraag dient minimaal 4 weken voor de gewenste plaatsingsperiode te worden ingediend.
 • De plaatsing van borden mag voor de duur van maximaal 2 weken

Bij een cumulatie van aanvragen geldt (voor alle dorpen):

 • aanvragen voor activiteiten die in onze gemeente worden gehouden, krijgen voorrang voor wat betreft plaatsing, dit onder voorwaarde dat de aanvraag minimaal 4 weken voor gewenste plaatsingsperiode is ingediend
 • daarna wordt het uitgangspunt "wie het eerst komt die het eerst maalt" toegepast
 • als de aanvraag minder dan 4 weken voor gewenste plaatsingstermijn is ingediend, geldt in alle gevallen "wie het eerst komt die het eerst maalt" ongeacht of het een gemeentelijke dan wel buitengemeentelijke activiteit betreft waarvoor plaatsing van borden wordt aangevraagd.
 • aan de driehoeks- of sandwichborden worden maximale maten gesteld in verband met de verkeersveiligheid en het aanzien, te weten 1.20 meter hoog en 1 meter breed.
U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Aan de vergunning voor tijdelijke reclameborden zijn legeskosten verbonden.

 • Vergunning 1e week: €22,90,-
 • Vergunning 2e week (of gedeelte daarvan): €7,65,-
U vindt hier informatie over: "Wat ook van belang kan zijn"

Wat ook van belang kan zijn

De gemeente kan een vergunning weigeren om de volgende redenen:

 • De reclame past niet in de omgeving;
 • De reclame past niet bij het gebouw waar het geplaatst is;
 • De reclame stoort weggebruikers;
 • De reclame brengt schade toe aan de weg;
 • De reclame stoort het beheer en onderhoud van de weg.

Wilt u reclame plaatsen buiten de bebouwde kom of langs een provinciale weg? Dan hebt u misschien toestemming nodig van de provincie. Informeer hiernaar bij de provincie.

Formulier en links

Contact opnemen

Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum (adres en route)

gemeente@t-diel.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!
06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Suggesties voor verbeteringen van deze website?