Leerlingenvervoer

Home > Inwoners > Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Als uw kind niet zelfstandig naar school kan, is er voor uw kind leerlingenvervoer. Bijvoorbeeld bij ziekte, een handicap of gedragsproblemen. Soms kan uw kind hier ook gebruik van maken omdat de school ver weg is.

Er zijn verschillende soorten leerlingenvervoer. Bijvoorbeeld OV (met eventuele begeleiding), op de fiets, Opstapplaatsen en de taxi(bus). Een combinatie van verschillende vormen hiervan is ook mogelijk. Deze regeling leerlingenvervoer geldt voor inwoners van onze gemeente. Bij de toekenning van leerlingenvervoer of een bijdrage in de reiskosten, gaat de gemeente uit van de dichtstbijzijnde toegankelijke school.

Vraag leerlingenvervoer 2020-2021 aan (DigiD)

Start voortgezet speciaal onderwijs

Sinds 8 juni is Jobinder weer gestart met het leerlingenvervoer voor het VSO (Voortgezet (Speciaal) Onderwijs). Normaal wordt leerlingenvervoer alleen op aanvangs- en sluitingstijden verzorgd die in de schoolgids staan. In deze uitzonderlijke tijd gaat het even anders. Lees meer op de site van Jobinder.

Mondkapje voor VSO-leerlingen verplicht

VSO-leerlingen en eventuele begeleiders moeten een (niet medisch) mondkapje dragen. U moet zelf voor het mondkapje van uw kind zorgen. Uw kind heeft twee schone mondkapjes per dag nodig. Lees meer op Jobinder.nl.

U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

Voorwaarden voor het vervoer

 • Uw kind woont in onze gemeente;
 • De school die uw kind bezoekt is een reguliere basisschool, een speciale school voor basisonderwijs, speciaal onderwijs, speciaal voortgezet onderwijs of voortgezet onderwijs;
 • Uw kind gaat naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school;
 • Er moet in het basisonderwijs voldaan worden aan de afstandsgrens:
  • Regulier basisonderwijs (BAO):  meer dan 6 kilometer;
  • Speciaal basisonderwijs (SBO): meer dan 3 kilometer;
  • Speciaal onderwijs (SO): meer dan 6 kilometer (clusteronderwijs);
  • Voortgezet speciaal onderwijs (VSO) meer dan 6 kilometer (clusteronderwijs).
 • Voor leerlingen die naar het voortgezet onderwijs gaan wordt alleen een vergoeding geboden wanneer ze op grond van hun handicap niet zelfstandig naar school kunnen reizen;
 • Zie voor alle voorwaarden de Verordening Leerlingenvervoer van de gemeente.

Soorten vervoer

Onze gemeente wil het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer stimuleren. De (reis)kosten hiervoor kunnen worden vergoed. Kan dit niet? Dan is het is wenselijk dat u minimaal 1 dagdeel per week uw kind(eren) zelf haalt of brengt. Hiervoor is een kilometervergoeding mogelijk. Dit geldt niet voor kinderen die aan een rolstoel gebonden zijn en de ouders niet beschikken over rolstoelvervoer.

 • Kan uw kind op een aangepaste fiets naar school reizen? Dan worden de kosten hiervan vergoed;
 • Kan uw kind met begeleiding met het openbaar vervoer reizen?
  • Dan kunnen u en uw kind in aanmerking komen voor een Voor-elkaar-pas (woon-schooltraject);
  • Dan kan uw kind in aanmerking komen voor een Voor-elkaar-pas (woon-schooltraject) en/of een app met begeleiding;
 • Kunt u uw kind zelf naar school brengen? Dan kunt u hiervoor een kilometervergoeding ontvangen;
 • Kan uw kind niet op de fiets of met het openbaar vervoer naar school? En u kunt uw kind ook niet zelf brengen? Dan kan de leerling met aangepast vervoer (taxibusje) naar school.

Eigen bijdrage

Ouders van leerlingen op het basisonderwijs of speciaal basisonderwijs betalen jaarlijks een eigen bijdrage voor het vervoer. Wordt leerlingenvervoer toegekend, dan krijgt u van de gemeente te horen hoe hoog de eigen bijdrage is.

Aanvragen

Aanvragen van leerlingenvervoer voor het schooljaar 2020 | 2021 doet u met het online Aanvraagformulier Leerlingenvervoer. Wilt u het formulier liever op papier invullen? Download dan het formulier

 • De volledige aanvraag en met eventueel het schooladvies moet voor 8 mei van het nieuwe schooljaar ingediend worden;
 • Elk jaar moet u een aanvraag indienen;
 • Als uw aanvraag na 8 mei door uw gemeente wordt ontvangen, dan moet u de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar zelf voor vervoer zorgen. U zorgt zelf dat uw kind op school komt;
 • De gemeente stuurt u een brief met de beslissing over uw aanvraag;
 • Het soort vergoeding dat u ontvangt is afhankelijk van de leeftijd en de medische/persoonlijke situatie van uw kind.

Wijzigingen doorgeven

Hebt u een nieuw telefoonnummer of gaat u verhuizen? Geef deze en alle andere veranderingen direct door.

Contact

Het Klant Contact Centrum van de gemeente is bereikbaar tijdens openingstijden via telefoonnummer (0511) 460 767.

U vindt hier informatie over: "Wat ook van belang kan zijn"

Wat ook van belang kan zijn

In de Folder leerlingenvervoer vindt u meer informatie.