Leergeld / Jeugdsportfonds / Jeugdcultuurfonds

Home > Inwoners > Leergeld / Jeugdsportfonds / Jeugdcultuurfonds

Leergeld / Jeugdsportfonds / Jeugdcultuurfonds

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

De gemeente Tytsjerksteradiel is aangesloten bij de stichtingen Leergeld, Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds. Hierdoor kunnen kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen toch meedoen aan allerlei activiteiten op en rond de school. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld schoolreisjes en sport (zoals contributie voor de sportclub en sportkleding). Ook bij de kosten van muziekles, toneel of dansles maar ook bij andere kosten, zoals bijvoorbeeld scouting, kunnen deze fondsen helpen.

U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

Stichting Leergeld

Leergeld is een landelijke organisatie, bestaande uit lokale Stichtingen Leergeld. Zij geven steun aan schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar die opgroeien in gezinnen met een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau. De organisatie werkt nauw samen met het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds en de gemeenten. De stichting biedt kinderen de kans om mee te kunnen doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Door de samenwerking met Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds wordt een oplossing gezocht die aansluit op de behoeften van het kind.

Het kan hierbij gaan om:

  • Contributie van een (sport)vereniging, sportattributen en sportkleding (hiervoor wordt Jeugdsportfonds ingeschakeld);
  • Muziekles (hiervoor wordt Jeugdcultuurfonds ingeschakeld);
  • Bepaalde schoolkosten; zoals een fiets of een computer voor het voortgezet onderwijs. Een bijdrage voor schoolreisjes/werkweek of excursies of een pas voor de aankoop van schoolspullen;
  • Cursusgelden (toneel, knutselen, schilderen etc.);
  • Diploma A zwemles voor kinderen van 6 tot 13 jaar.

Ook is Leergeld aangesloten bij “Jarige Job”, zodat kinderen van 4 tot 12 jaar een leuke verjaardag kunnen hebben.

Hoe vraag ik dit aan?

U kunt als ouder(s) zelf de aanvraag doen via www.kindpakket.nl. Ook het dorpen-/jeugdteam binnen de gemeente kan dit voor u doen. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 14 0511 (zonder netnummer).

Bij Leergeld wordt de aanvraag beoordeeld. In samenwerking met het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds wordt een oplossing gezocht. Na goedkeuring betaalt het fonds de bijdrage (maximaal € 240 per jaar) aan de school/vereniging/leverancier. De ouder(s) worden daarna op de hoogte gebracht.

Voor meer informatie kunt u ook kijken op: https://www.leergeld.nl/leeuwarden/doe-een-aanvraag/ of mailen naar info@leergeldleeuwarden.nl. Bellen kan op maandag van 9.00 tot 11.00 naar 06 5398 7057.


Stichting Jeugdsportfonds

Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen van 4 tot 18 jaar die leven in gezinnen waar niet genoeg geld aanwezig is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt Jeugdsportfonds de contributie en in soms ook de sportattributen.

Als ouders te weinig geld hebben om hun kinderen te laten sporten (een inkomen lager dan 120% van het bijstandsniveau) dan lopen deze kinderen allerlei kansen mis die voor andere leeftijdsgenootjes zo gewoon zijn. Sporten is juist een heerlijke manier om je energie kwijt te raken. En door te sporten kan een kind zich ontwikkelen op fysiek, mentaal en sociaal vlak. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van het kind, maar ook voor het gezin waarin het kind leeft.

Zwemles

Tytsjerksteradiel vindt het vooral belangrijk dat ieder kind op zwemles kan en minstens een A-diploma haalt. Nu er geen schoolzwemmen meer is, heeft de gemeente geregeld dat ook kinderen van ouders met weinig geld hun diploma kunnen halen. Hier zijn speciale afspraken over gemaakt met Stichting Leergeld. Aanvragen met betrekking tot zwemlessen krijgen extra aandacht.

Hoe vraag ik dit aan?

In Tytsjerksteradiel kunt u contact opnemen met het dorpen-/jeugdteam voor het doen van een aanvraag. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 14 0511 (zonder netnummer). Zij kunnen het jeugdsportfonds inschakelen via www.kindpakket.nl of www.allekinderendoenmee.nl. Daarnaast kan iemand uit het onderwijs, jeugdzorg, schuldhulpverlening of gezondheidszorg ook als tussenpersoon optreden. Ouders, kinderen en sportverenigingen kunnen niet zelf een aanvraag indienen.

Bij het Jeugdsportfonds Friesland wordt de aanvraag beoordeeld. De tussenpersoon ontvangt daarover bericht. Na goedkeuring betaalt het fonds de bijdrage voor contributie en sportattributen (maximaal € 225 per jaar) aan de vereniging/winkel.

Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.jeugdsportfonds.nl of mailen naar friesland@jeugdsportfonds.nl.


Stichting Jeugdcultuurfonds

Het Jeugdcultuurfonds Friesland is in 2015 van start gegaan in de gemeente Tytsjerksteradiel. Het fonds is bestemd voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Deze kinderen kunnen om financiële reden geen lid worden van een toneelclub/-vereniging of muzieklessen volgen.

Dansen, musiceren, toneelspelen, schrijven of schilderen is door te weinig geld voor deze kinderen nauwelijks weggelegd. En juist dit is voor kinderen zo belangrijk. Het stimuleert hun creativiteit, hun sociale vaardigheden en leert hen op een andere manier naar de wereld kijken.

Hoe vraag ik dit aan?

De gemeente kan deze aanvraag voor u doen. Het dorpen- en jeugdteam is bereikbaar via telefoonnummer 14 0511 (zonder netnummer). Zij kunnen het jeugdcultuurfonds inschakelen via www.kindpakket.nl of www.allekinderendoenmee.nl. Daarnaast kan een leerkracht, docent of cultuurcoach; de (school)arts; de (jeugd)hulpverlener of de maatschappelijk werker ook een aanmelding doen. De tussenpersoon is de schakel tussen kind en cultuurinstelling. Ouders, kinderen en verenigingen kunnen niet zelf een aanvraag indienen.

Het Jeugdcultuurfonds beoordeelt de aanvraag. De tussenpersoon krijgt daarover bericht. Na goedkeuring betaalt het fonds de bijdrage (maximaal € 450 per jaar) aan de cultuurinstelling/docent.

Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.jeugdfondssportencultuur.nl of mailen naar friesland@jeugdcultuurfonds.nl.