Kabels en leidingen leggen in openbare grond

Home > Inwoners > Kabels en leidingen leggen in openbare grond

Kabels en leidingen leggen in openbare grond

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Kabels en leidingen in de grond mag u alleen leggen in openbaar gebied. Dit moet u eerst melden bij het Kadaster.

Als u boven de grond kabels en leidingen wilt plaatsen, dan hebt u een omgevingsvergunning nodig.

Gaat u werken aan uw bekabeling? Neem altijd contact op met de gemeente via het Klant Contact Centrum via telefoonnummer 14 0511.

U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

U doet uw melding bij het Kadaster. Geef hierbij de volgende informatie:

  • een omschrijving van de werkzaamheden
  • een planning van alle werkzaamheden
  • de geplande startdatum en duur van de werkzaamheden
  • het soort aan te leggen kabel of leiding
  • het aantal aan te leggen kabels of leidingen
  • gegevens waar de kabel of leiding gelegd gaat worden (tracĂ©)

In bepaalde situaties is melden niet genoeg:

  • Als u nieuwe buisleidingen voor gevaarlijke stoffen op een nieuw traject plaatst, vraag dan om het bestemmingsplan aan te passen.
  • Als u nieuwe buisleidingen voor gevaarlijke stoffen op een bestaand traject plaatst, vraag dan een omgevingsvergunning aan.
  • Als kabels of leidingen boven de grond plaatst, dan hebt u een omgevingsvergunning nodig. U kunt deze aanvragen via het Omgevingsloket online.