Inburgeren

Home > Inwoners > Inburgeren

Inburgeren

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Als u in Nederland komt wonen, is het belangrijk dat u de Nederlandse taal leert. Het is ook belangrijk dat u leert hoe Nederlanders wonen en werken. Dit noemen we inburgeren. Als u het inburgeringsexamen hebt gehaald, dan bent u ingeburgerd.

U bent verplicht om in te burgeren als u:

 • een verblijfsvergunning hebt;
 • een religieus beroep hebt (bijvoorbeeld dominee, pastor, imam of rabbijn);
 • lesgeeft in godsdienst of levensbeschouwing.

Bekijk op de website van de IND in welke gevallen u géén inburgeringsexamen hoeft te doen.

U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

 • U krijgt een brief van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). In de brief staat vanaf welke datum u moet inburgeren. Hebt u de brief niet meer? In Mijn Inburgering kunt u zien vanaf wanneer u moet inburgeren.
 • U kunt zelf leren voor het examen, maar de meeste mensen doen een cursus op een school. Op ikwilinburgeren.nl vindt u een lijst met scholen waar dit kan.
 • U hebt 3 jaar de tijd om in te burgeren. Dit is de inburgeringstermijn.
 • Als u vluchteling bent of uw partner, ouder of kind is vluchteling, krijgt u hulp van de gemeente. U krijgt bericht hierover van de gemeente.

Participatieverklaring

Als u op of na 1 oktober 2017 bent begonnen met inburgeren en u staat ingeschreven bij de gemeente, ondertekent u binnen 1 jaar een participatieverklaring. U verklaart daarmee dat u actief mee wilt doen in de Nederlandse samenleving. En dat u respect hebt voor wat belangrijk is in Nederland. De participatieverklaring is iets anders dan het examen bij DUO. De gemeente stuurt u een brief hoe alles rondom de participatieverklaring werkt.

Ik woon in het buitenland

Als u nog in het buitenland woont en een verblijfsvergunning hebt aangevraagd, doet u het basisexamen inburgering in het land waar u woont. Als u voor dit examen slaagt, kunt u naar Nederland komen. Neem hierover contact op met de Nederlandse ambassade.

Ik wil geen examen doen

Door in te burgeren, kunt u meedoen aan de Nederlandse samenleving. U kunt dan bijvoorbeeld een opleiding volgen en u hebt meer kans op het vinden van werk. Daarom is het zo belangrijk dat u dit doet. Als u niet meewerkt, kunt u bovendien een boete krijgen. Het kan zelfs gevolgen hebben voor uw verblijfsvergunning.

Ik heb examen gedaan

U krijgt de uitslag van uw examen binnen 8 weken.

 • Als u geslaagd bent, krijgt u een brief. In de brief staat waar en wanneer u uw diploma kunt ophalen. Als u die dag niet kunt, mag u uw diploma ook later ophalen.
 • Als u niet bent geslaagd, kunt u het examen nog een keer doen. U betaalt dan ook nog een keer.
U vindt hier informatie over: "Meenemen"

Meenemen

 • Uw identiteitsbewijs en dat van uw eventuele partner;
 • Bewijs van uw verblijfsstatus;
 • Bewijs van uw burgerservicenummer en van uw eventuele partner;
 • Bewijzen van uw opleidings- en arbeidsverleden.
U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Voor de kosten van de inburgering verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid.