Grond pachten

Home > Inwoners > Grond pachten

Grond pachten

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

De gemeente Tytsjerksteradiel verpacht soms land. Het gaat vaak om gronden die bestemd zijn voor uitbreidingsplannen. Dit gaat via officiƫle pachtcontracten voor korte duur die ook goedgekeurd moeten worden door de grondkamer. Er wordt een wachtlijst gehanteerd voor belangstellenden.
U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

U kunt uw belangstelling digitaal kenbaar maken aan de gemeente. Omschrijf duidelijk wat u wilt: welk stuk grond, voor hoe lang, etc.)