Groenstroken en restgronden, kopen of huren

Home > Inwoners > Groenstroken en restgronden, kopen of huren

Groenstroken en restgronden, kopen of huren

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

De gemeente Tytsjerksteradiel heeft veel grond langs wegen en paden in eigendom. Deze grond is meestal bedoeld voor openbaar gebruik en is dus niet te koop. Soms heeft de gemeente ook grond in eigendom die geen openbare functie heeft. In die gevallen kan de gemeente de grond verkopen.

U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

Wilt u graag grond van de gemeente kopen of huren en u wilt weten of u daarvoor in aanmerking komt? Mail naar de afdeling Afdeling Ontwikkeling en Advies Ruimte via gemeente@t-diel.nl. Zet in de mail uw naam, adres en telefoonnummer en geef zo duidelijk mogelijk aan welke grond u graag zou willen kopen (naast, voor of achter uw woning en hoeveel meter). Indien mogelijk kunt u, ter verduidelijking, een situatieschets toevoegen aan uw bericht. Zodra wij uw vraag hebben ontvangen zullen wij deze beoordelen

Bellen naar telefoonnummer 14 0511 (zonder netnummer) kan natuurlijk ook.

Hoelang duurt het?

Het beoordelen van uw verzoek duurt ongeveer 2 tot 6 weken. Wanneer uw verzoek wordt afgewezen, krijgt u hiervan schriftelijk bericht. Bij toewijzing ontvangt u een schriftelijke aanbieding.

Voorwaarden

In volgende gevallen is verkoop van groenstroken in ieder geval uitgesloten:

 • Groenstroken, die deel zijn van een groter geheel.
 • Groen tussen speelterreinen en tuinen.
 • Groen langs openbare paden tussen tuinen.
 • Groen grenzend aan groen met een ecologische functie.
 • Groen waarin waardevolle bomen staan.
 • Groen dat bijdraagt aan de verkeersveiligheid.
 • Groen grenzend aan huurwoningen.
 • Groen in bestemmingsplannen na 1993.
 • Groen met daarin lantaarnpalen.
 • Groen met daarin riolen.
 • Snippergroen met kabels en leidingen kunnen alleen verkocht worden als daar zakelijk recht op gevestigd wordt. Als er veel leidingen of als er zware leidingen in de betreffende grondstrook liggen kunnen wij alsnog besluiten om niet tot verkoop over te gaan.

Wanneer één van deze punten aan de orde is, verkoopt de gemeente de grond niet.

Huurt u een woning?

Wanneer u geen eigenaar, maar huurder bent van de woning, kunt u de grond niet kopen. In dat geval beoordeelt de gemeente of u de grond mag huren. 

In gebruik genomen grond

In het verleden zijn sommige groenstroken aan de openbaarheid onttrokken, doordat deze stroken door aanliggende eigenaren als tuin/erf zijn ingericht. Dit gebeurde vaak met toestemming van de gemeente. Een aantal van deze stroken zijn nog wel van openbaar belang, omdat er riolering of kabels en leidingen onder liggen.

Soms zijn hagen/schuttingen of andere onderdelen die bij de tuininrichting horen dicht op de weg geplaatst of staan ze bovenop de riolering en staan deze in de weg wanneer de gemeente er bij moet. De stroken die van openbaar belang zijn, wil de gemeente als zodanig inrichten.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

De verkoopprijs voor groenstroken is gebaseerd op de zogenaamde 'strookjesregeling'. De richtlijn daarbij is de afstand tot het hoofdgebouw. Voor de eerste 3 meter grond vanaf de gevel betaalt u de bouwterreinprijs zoals die in dat dorp geldt. Vervolgens daalt de prijs per meter van maximaal 60% van de bouwterreinprijs tot minimaal € 25 per m² (exclusief BTW). De kosten voor het passeren van de koopakte bij de notaris moet u zelf betalen.