Evenement organiseren

Home > Inwoners > Evenement organiseren

Evenement organiseren

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Als u een evenement wilt organiseren, hebt u een vergunning nodig van de gemeente. Dit geldt bijvoorbeeld voor een braderie, kermis, optocht of festival. Voor kleine evenementen, zoals een straatfeest of een buurtbarbecue, is een melding doen bij de gemeente vaak al genoeg.

Ook voor het houden van een besloten feest zoals bijvoorbeeld een bruiloft in een tent heeft u in de meeste gevallen een vergunning nodig. Betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties vallen niet onder de definitie van een evenement.

Wanneer alleen een meldingsplicht?

Voor de volgende kleinschalige activiteiten geldt alleen een meldingsplicht: ballonnen oplaten, bazaar, rommelmarkt, buurtfeest/buurtbarbecue (voorwaarden: tussen 08.00-01.30 uur, niet meer dan 100 personen, niet meer dan 2 straten omvatten, na 23.00 uur geen live/versterkte muziek, niet op de rijbaan van een doorgaande weg, maximaal. 1 object (bijvoorbeeld tent) per straat), doortocht (tocht door meerdere gemeenten), straatfotografie, geluidswagen.

Vraag vergunning aan / doe de melding

U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

Vergunning

U kunt de vergunning digitaal aanvragen. Ook het melden kunt u via dit online formulier doen. Dit is voor u en voor ons het snelste.

Formulier uitprinten

Eventueel kunt u het formulier ook op papier invullen. Het formulier vindt u onder 'Wat ook van belang kan zijn', rechts op deze pagina.

Reclame maken voor uw evenement?

Als u reclame wilt maken voor uw evenement, heeft u daar mogelijk ook een vergunning voor nodig. Dit kunt u lezen bij reclameborden en spandoeken.

Voorwaarden

De gemeente bepaalt of u de vergunning krijgt. De gemeente kan een groot of klein evenement ook verbieden. Het kan ook zijn dat u zich bij een evenement moet houden aan bepaalde regels, zoals:

  • maximaal aantal personen
  • vastgestelde begin- en eindtijd
  • geen muziek voor of na bepaald tijdstip
  • geen activiteiten op de weg of die het verkeer storen
  • geen grote voorwerpen plaatsen
U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Aan deze vergunning zijn kosten verbonden. Dit noemen we leges.

Soort evenement  Prijs
Evenement (tot 500 bezoekers)  €21,75  
Evenement (500 bezoekers of meer)  €89,00
Circussen   €167,65
Vergunning voor plaatsen tent (50 personen of meer)   €21,75
Braderie (25 kramen of meer m.u.v. de ambulante handel)   €94,80

Dranghekken zijn gratis.

Aan een melding zijn geen legeskosten verbonden.