Eigenarendeel

Home > Inwoners > Eigenarendeel

Eigenarendeel

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Hoeveel belasting moet ik betalen?

Hoeveel belasting u moet betalen is afhankelijk van de WOZ-waarde van uw pand. De WOZ-waarde vermenigvuldigd met het percentage van de OZB is het aanslagbedrag.

Rekenvoorbeeld

Stel dat de WOZ-waarde van uw woning vastgesteld is op € 185.000,-. U vermenigvuldigt dan de WOZ-waarde met het percentage voor eigenaren van woningen. Dus: € 185.000,- x 0,2082% = € 385,17. Dit is het aanslagbedrag.

Wijzigt de aanslag bij verkoop van mijn pand?

Nee. Als u uw pand  verkoopt, wijzigt er niets aan de aanslag OZB eigenaar.
Degene die op 1 januari van het belastingjaar eigenaar was van het pand moet de aanslag voor een heel jaar betalen aan de gemeente. Meestal vindt er wel een verrekening plaats via de notaris.

De notaris vraagt bij de gemeente de lasten op en verrekent deze tussen koper en verkoper. Deze verrekening gaat buiten de gemeente om. U vindt deze verrekening terug op de nota van de notaris.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

OZB-percentages voor 2018
U bent..  Percentage
Eigenaar van een woning  0,2082%
Eigenaar van een niet-woning  0,2948%*
Gebruiker van een niet-woning   0,2528%*

* Dit percentage geldt ook voor een perceel grond of water.

Contact opnemen

Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum (adres en route)

gemeente@t-diel.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!
06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Suggesties voor verbeteringen van deze website?