Eigen bijdrage

Home > Inwoners > Eigen bijdrage

Eigen bijdrage

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Als u zorg of ondersteuning nodig hebt, dan kan de gemeente u daarbij helpen. Bijvoorbeeld met een traplift, een scootmobiel of hulp bij het huishouden. Van sommige zorg of ondersteuning moet u een gedeelte van de kosten zelf betalen: de eigen bijdrage.

Uitleg over de eigen bijdrage