Container plaatsen op gemeentelijke grond

Home > Inwoners > Container plaatsen op gemeentelijke grond

Container plaatsen op gemeentelijke grond

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Voor het tijdelijk plaatsen van een afvalcontainer op gemeentelijke grond heeft u onder bepaalde voorwaarden een vergunning nodig. Onder deze voorwaarden is dit niet het geval:

  • De bouwcontainer mag geen overlast veroorzaken voor aanwonenden;
  • De bouwcontainer mag geen verkeersonveilige situatie veroorzaken, geen verkeerssituatie belemmeren, niet in een bocht geplaatst worden;
  • De bouwcontainer mag geplaatst worden gedurende bouwactiviteiten, wanneer de bouwactiviteiten klaar zijn, moet deze weer weggehaald worden;
  • Schade veroorzaakt door de (plaatsing van) de bouwcontainer zijn voor kosten van de opdrachtgever voor het plaatsen van de bouwcontainer.

Ten aller tijde kan door de gemeente gesommeerd worden om de bouwcontainer te verwijderen.