Buurtkracht

Home > Inwoners > Buurtkracht

Buurtkracht

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

In het project ‘Buurtkracht’ bundelen inwoners van de dorpen in Tytsjerksteradiel de krachten met partijen als de politie, handhaving, het dorpenteam en welzijnswerk om hun eigen dorp mooier en veiliger te maken, uitgevoerd door Welzijnsorganisatie Kearn

Inwoners weten vaak zelf het beste wat er in hun dorp veiliger of beter kan. Ze weten welke problemen er zijn, maar hebben ook vaak nuttige ideeën om hun eigen leefomgeving te verbeteren. Hebben ze bijvoorbeeld vaak te maken met zwerfvuil of geluidsoverlast? Of maken ze wel eens een onveilige situatie mee? De inwoners dragen zelf onderwerpen aan en geven aan hoeveel prioriteit ze hebben. Met die onderwerpen kunnen ze vervolgens zelf - samen met de hulp van andere buurtbewoners en medewerkers van de politie, handhaving, het dorpenteam, de gemeente en welzijnswerk - aan de slag.